LR konstitucijos pagrindų kursas

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA rengia LR Konstitucijos pagrindų kursus. Jie skirti norintiems pasiruošti LR Konstitucijos pagrindų egzaminui, kurį galima laikyti penkis kartus per metus tam paskirtose institucijose. Kviečiame studijuoti ir pasirengti šiam egzaminui!

Nuotolinis LR Konstitucijos pagrindų kursas

Kurso struktūra: nuotoliniame kurse studentui pateikiama mokomoji medžiaga, sąvokų žodynas bei testai, padedantys ruoštis egzaminui. Prieiga mokymuisi e-aplinkoje studentui suteikiama 4 savaitėms. Per šį laikotarpį studentas gali 5 akad. val. studijuoti su dėstytoju individualiai (per Skype programą).
Kurso kaina: 180 EUR.

Individualus LR Konstitucijos pagrindų kursas 

Pradžia: priklauso nuo studento poreikių.
Trukmė: 10 akad. val.
Kaina: 180 EUR.

LR Konstitucijos pagrindų kursas grupėje  

Pradžia: 2017-05-22
Tvarkaraštis: I, III 19:00-20:30
Trukmė: 12 akad. val.
Kaina: 160 EUR.


 

LR Konstitucijos pagrindų kursas grupėje + lietuvių kalbos kursas   


Trukmė:
12 akad. val. + studentas pasirenka bet kokį lietuvių kalbos kursą, kuris būtų ne trumpesnis nei 10 akad. val. (pvz.: lietuvių kalbos kursas grupėje, e-kursas).
Kaina: 140 EUR + pasirinkto lietuvių kalbos kurso kaina.

Registracija: kviečiame registruotis internetu, elektroniniu paštu info@lingualit.lt, telefonu +34052313239 arba atvykus į institutą (Gedimino pr. 26, Vilnius).

LR Konstitucijos pagrindų kurse bus aptariamos visos egzaminui reikalingos temos t. y. studentai mokysis apie:

 • Lietuvos valstybę (jos valdymo formą, politinę santvarką, tautos suverenitetą, valstybės valdžią Lietuvoje vykdančias institucijas, Konstitucijos ir įstatymų galiojimus, referendumus, Lietuvos valstybės teritoriją, LR pilietybę, valstybinę kalbą, valstybės himną, vėliavą, herbą);
 • žmogų ir valstybę (teisę į žmogaus gyvybę, laisvės, orumo, būsto bei privataus gyvenimo neliečiamumą, rinkimų teisę, žmogaus teisių ir laisvių apribojimus);
 • visuomenę ir valstybę (šeimą ir valstybę, mokslą Lietuvoje, religiją, masinės informacijos cenzūrą);
 • tautos ūkį ir darbą (Lietuvos ūkį, darbą bei verslą, teisę streikuoti, teisę į saugias darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūrą);
 • Seimą (seimo rinkimus, reikalavimus kandidatui į Seimo narius, LR Seimo nario teises ir pareigas, neliečiamybę bei įgaliojimus, Seimo funkcijas, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę);
 • LR prezidentą (reikalavimus kandidatui, įgaliojimus, neliečiamybę bei laikiną pavadavimą);
 • LR vyriausybę (LR vyriausybės sudėtį, ministro pirmininko ir ministrų skyrimą bei atleidimą, LR vyriausybės funkcijas, atsakomybę);
 • Konstitucinis teismas (jo sudėtį, teisėjų skyrimą, kompetencijas, Konstitucinio teismo sprendimus, įgaliojimų pasibaigimą);
 • teismą (LR teismus, teismų sistemą, teisingumo vykdymą, teisėjų skyrimą ir atleidimą);
 • vietos savivaldą ir valdymą (savivaldybių tarybų rinkimus, savivaldybių tarybų teises, vyriausybės skiriamų atstovų kompetencijas);
 • finansus ir valstybės biudžetą (LR centrinį banką, Lietuvos biudžetinę sistemą, biudžetinius metus, valstybės viudžeto sudarymą ir tvirtinimą);
 • valstybės kontrolę (valstybės kontrolės sistemą, valstybės kontrolierių, valstybės kontrolės funkcijas);
 • užsienio politiką ir valstybės gynimą (LR užsienio politiką, tarptautines sutartis, valstybės gynimą, karo ir nepaprastąją padėtį);
 • konstitucijos keitimą (įstatymo dėl Konstitucijos keitimo įsigaliojimą).

TURITE KLAUSIMŲ?

 • Susisiekite info@lingualit.lt arba +37052313239, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!