knygos

 

 

 

Perženk slenkstį (B1 lygio lietuvių kalbos kursas)/ Irena Kruopienė, Vilnius - 2016.

 

 

 

Lietuvių kalbos pradmenys. Basic Lithuanian / Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė, VU leidykla, Vilnius - 2007, p. 28.

Knyga skirta A1 lygio studentams, kurie nori išmokti pagrindinių lietuvių kalbos žodžių ir frazių. 

 

 

 

Susipažinkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015.

 

 

 

 

Pasikalbėkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015.

 

 

 

 

Perženk slenkstį, B1 lygio lietuvių kalbos kursas / Irena Kruopienė. Vilnius - 2015.

 

 

 

 

Tobulėkime. Trumpas lietuvių kalbos kursas mokantiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015. 

 

 

 

10 žingsnių. Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė. Vilnius, 2009. - 166 p.

10 žingsnių - vadovėlis, skirtas pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vadovėlį sudaro knyga, kurią sudaro 10 (žingsnių) skyrių ir kompaktinė plokštelė. Kiekviename skyriuje pateikiami bendravimo, gramatikos ir žodyno skyreliai. Išdėstyta medžiaga įvairaus pobūdžio užduotimis, kurios mokymosi procesą padaro lengvesnį ir įdomesnį. 

 

 

Kazimieras Kuzavinis - kalbininkas ir pedagogas/ Gražina Akelaitienė, Liuda Kadžytė-Kuzavienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.- 240 p.

Tai prisiminimų knyga apie įvairialypę kalbininko ir talentingo pedagogo veiklą, šviesią ir ryškią gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėtojo asmenybę. Knygoje atsiskleidžia ir patys prisiminimų autoriai – XX a. šešto, septinto, aštunto ir devinto dešimtmečių studentai ir jų dėstytojai. Matome jų – to meto lituanistų – pastangas išlikti savimi, išsaugoti paveldėtas dvasines bei tautines vertybes.

 

 

Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai : mokslinė monografija / Genovaitė Kačiuškienė ; Šiaulių universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 181p.

Tai išsamus fonologinis vienos rytų aukštaičių – šiaurės panevėžiškių – tarmės prozodijos ir vokalizmo aprašas. Darbe naudojami instrumentiniai (spektriniai, oscilografiniai) tyrimai, statistiniai ir psichoakustiniai metodai padeda atsakyti į aktualius tarmės balsių redukcijos, kiekybės, fonemų inventoriaus ir kitus klausimus. Monografija yra skiriama visiems, kas domisi lietuvių kalbos tarmėmis, jų fonetinėmis ir fonologinėmis ypatybėmis.

 

 

 

Ištark... Taisyklingos tarties mokomoji knyga / Irena Kruopienė; Vilnius, Gimtasis žodis, 2004.- 208 p.

„Ištark…“ – taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti atskirų kalbos garsų tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Taisyklingos tarties čia mokoma remiantis šiuolaikine kalbų dėstymo metodika. Knyga skiriama nelietuviškas mokyklas baigusiems studentams ir lietuvių kalbą studijuojantiems užsieniečiams. Ja gali naudotis ir nelietuviškų mokyklų dešimtų – dvyliktų klasių moksleiviai, taip pat suaugusiųjų mokymo centrų klausytojai.