Books

 

 

Basic Lithuanian / Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė, VU leidykla, Vilnius - 2007, p. 28.

This book is for those, who wants to start study Lithuanian Language, to learn some words and phrases.

Book with CD

 

 

Susipažinkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015.

 

 

 

Pasikalbėkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015.

 

 

 

Perženk slenkstį, B1 lygio lietuvių kalbos kursas / Irena Kruopienė. Vilnius - 2015.

 

 

 

Tobulėkime. Trumpas lietuvių kalbos kursas mokantiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015. 

 

 

 

10 žingsnių. Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė. Vilnius, 2009. - 166 p.

This book is for beginners and it consists of 10 steps. Every step includes chapters on communication, grammar and vocabulary. To solidify the material, various exercises have been prepared.

 

 

 

Ištark... Taisyklingos tarties mokomoji knyga / Irena Kruopienė; Vilnius, Gimtasis žodis, 2004.- 208 p.

This textbook is for those who wants to learn correct Lithuanian pronunciation.

 

 

Kazimieras Kuzavinis - kalbininkas ir pedagogas/ Gražina Akelaitienė, Liuda Kadžytė-Kuzavienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.- 240 p.

 

 

 

 

Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai : mokslinė monografija / Genovaitė Kačiuškienė ; Šiaulių universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 181p.