mūsų darbuotojai

Kompetentingi ir profesionalūs darbuotojai yra didžiausia LINGUA LITUANICA vertybė. Kad mūsų paslaugos būtų kokybiškos skatiname nuolat kelti kvalifikaciją ir mokytis, kuriame palankią darbo aplinką. Darbuotojai gali:

  • jaustis saugiai – jie turi socialines garantijas, o darbo vietos atititinka visus darbo saugos reikalavimus;
  • jaustis laisvai – vidinė organizacijos kultūra paremta saviraiškos laisve, todėl kiekvieno darbuotojo nuomonė ar idėja yra vertinama;
  • pasirinkti lankstų darbo grafiką;
  • dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
  • gauti dalinį magistrantūros ar aukštesnės studijų pakopos finansavimą;
  • nuolat dalyvauti mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse;
  • būti įvertintam už metinių tikslų įgyvendinimą;
  • išreikšti save ne tik profesinėje srityje, bet ir neformaliuose instituto renginiuose, iniciatyvose.