Daina Balčienė

Lietuvių kalbos dėstytoja, mokytoja ekspertė

Interesai

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas; lietuvių, kaip užsienio kalbos, dėstymas; lietuvių kalbos ir literatūros  valstybinių brandos egzaminų vertinimas; darbas su jaunimu; projektinė neformaliojo švietimo veikla.

 

 

 

 

Išsilavinimas

 • 2008 m. suteikta mokytojo eksperto kvalifikacija.
 • 1984 m. baigtas Vilniaus universitetas. Filologijos fakultete įgyta  filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo  specialybė.

Pedagoginė veikla

 • Nuo 2007 m. iki dabar – Kalbos ir kultūros instituto Lingua Lituanica dėstytoja. 
 • Nuo 2015 m. iki dabar  – Vilniaus Radvilų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
 • 2009 – 2015 m. – Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už mokinių neformalųjį  švietimą.
 • 1984 – 2009 m. darbas Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 

Kvalifikacijos kėlimas

Nuo 2005m. dalyvauta daugiau kaip 40 kvalifikacijos kėlimo seminarų gimtosios kalbos ugdymo, vertinimo ir kt. klausimais.

Kita veikla

 • 2013 m. – 2014 m. – Pedagogų trumpalaikių ir ilgalaikių stažuočių Vilniaus Mikalojaus  Daukšos vidurinėje mokykloje vadovė.
 • 2011 m. – 2012 m. Regioninės tapatumo programos Dzyvų dzyvai  vykdytoja;
 • 2011 m. – 2012 m. – projekto ,,T klasė“ vykdytoja;
 • Nuo 2002 m. iki dabar Nevyriausybinės organizacijos Jaunųjų kūrėjų klubas ,,Strėlė" vadovė;
 • 1992 m. – 2015 m.  daugelio jaunimo projektų koordinatorė; Skaitytojų klubo gimnazijoje iniciatorė; mokiniai –  rajoninių, zoninių, respublikinių meninio skaitymo, jaunųjų filologų, jaunųjų filosofų konkursų prizininkai ir kt.;
 • 2008 m. – 2009 m. – Lietuvių kalbos ugdymo turinio konsultantė 
 • 2004 m. – 2006 m. – nevyriausybinės organizacijos Lituanistikos centras vedėjos pavaduotoja, finansininkė;
 • 2005 m. – 2006 m. – folkloro grupės Raskila vadovė;
 • 2006 m – tarptautinio projekto Lietuvių liaudies meno propagavimas Lietuvoje ir užsienyje“ koordinatorė.


Knygų rengimas

 • 2015 m. mokyklos lituanistės S. Karlikauskienės diktantų knygelės Išlukštenk“  rengėja.
 • 2013 m. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos  50-mečiui skirto leidinio „Atminties sodai iniciatorė ir viena iš rengėjų,;
 • 2000m. – 2009 m.  jaunimo kūrybos almanachų ir pasakų knygelės redaktorė ir sudarytoja (knygelės išleistos Klaipėdos spaustuvėje ,,Druka").

Kalbos

Lietuvių kalba – gimtoji, rusų – labai gerai, prancūzų – pagrindai.

Asmeninės savybės

Reikli, kūrybinga, siekianti užsibrėžto tikslo, ryžtinga, komunikabili, geranoriška, pasitikinti žmonėmis. Domisi psichologija, filosofija.