Genovaitė Kačiuškienė

humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, instituto konsultantė

Moksliniai interesai

Dialektologija, fonologija, fonetika, tartis, kirčiavimas, kalbos kultūra, kalbos mokymas, suaugusiųjų mokymas, Europos kultūriniai tyrinėjimai, sociolingvistika, psicholingvistika.

Pedagoginė patirtis

Nuo 1977 m. darbas Šiaulių universitete, dėstomos įvairios lietuvių kalbos disciplinos lietuviams studentams: fonetika ir fonologija, baltų kalbų istorija, dialektologija, ir užsieniečiams - lietuvių kalba ir civilizacija ir kt.; skaitomos paskaitos Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute bei Šiaulių Trečiojo amžiaus universitete.

Administracinė patirtis

1992-1996 m. Lietuvių kalbos mokymo katedros vedėja; 1996-2005 m. Humanitarinio fakulteto dekanė; nuo 1999 m. Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Humanitarinio fakulteto dekanė.

Dalyvavimas projektuose

BIBLIONOVA (informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione), MOKOM (administracinės, informacinės ir metodinės mokslinės kompetencijos tobulinimo sistemos sukūrimas), JONIŠKIO ŠNEKTŲ ŽODYNAS (tarmių žodyno rengimas), SAKYTINĖS KALBOS TEKSTYNAS.

Stažuotės ir darbas užsienyje

1987-1990 m. Sorbonos universiteto Paris- 3 (lietuvių kalbos lektorė); 1992 m. Grenoblio universitetinis mokytojų institutas (IUFM) (stažuotoja); 1994 m. Paris-3 (stažuotoja); 2006 m. Versalio pedagoginė akademija (Erasmus/ Socrates dėstytojų mainai); 2007 m. Instituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea Romoje (stažuotoja); 2008 m. Matejaus Belo universitetas (Erasmus/ Socrates dėstytojų mainai). 2008-2018 m. Matejaus Belo universiteto Slovakijoje (Europos kultūrų studijų katedros) profesorė; 2011 m. INALCO (Paris-3), Prancūzija (Erasmus mainai); Romos I.I.S.P.G.C., Italija (Italų kalbos kursai); Liepojos universitetas, Latvija (Erasmus mainai); 2012 m. Daugpilio universitetas, Latvija (Erasmus mainai); 2016 m. Stokholmo universitetas, Švedija (Erasmus +mainai).

Kalbos

Lietuvių kalba - gimtoji, prancūzų, rusų - labai gerai, latvių, lenkų, italų, anglų - patenkinamai.

Kita veikla

  • Lietuvių kalbos draugijos (LKD) pirmininkė (nuo 2017 m. rugsėjo mėn.).
  • Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertė, SIGD (tarptautinė dialektologų ir geolingvistų asociacija) narė, GRAPEV (Groupe de Recherche et d‟Action sur la Politique Européenne de Voisinage) narė, Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės" skyriaus valdybos narė, Šiaulių universiteto tarybos narė, Šiaulių universiteto senato narė, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro ekspertė, UNESCO Šiaulių klubo narė, Lietuvių kalbos draugijos narė, Lietuvos - Prancūzijos asociacijos narė; kalbos leidinių „Valoda" (Daugpilio universitetas), „Kalbos aktualijos" (Šiaulių universitetas) redaktorių kolegijų narė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, Šiaulių universiteto leidyklos ekspertė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės "Lituanistika" ekspertė.

Disertacijų oponavimas, dalyvavimas habilitacijos procedūrų ar daktaro disertacijų gynimo komitetuose

PÁLKOVÁ, Janka, Vzdelávanie v európskom vysokoškolskom priestore, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2012 02 29. Cudzie jazyky a kultury 2.1.32 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė

DEREŠKEVIČIŪTĖ, Sigita, Lietuvių kalbos priebalsių akustinės ypatybės (04H), Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 05 02, disertacijos oponentė

POLIAK, Peter, Vplyv interkulturnych rozdielov na slovenskych a anglofonnych (anglickych) manažerov v politickej, spoločenskej a hospodarskej sfere, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2014 08 26. Cudzie jazyky a kultury 2.1.32 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė.

SCHMIT, Francois, Etude comparative des cultures francaise et slovaque a partir d’analyses de representations sociales, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2014 08 26. Cudzie jazyky a kultury 2.1.32 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė.

BONET, Maria, Representacion de la cultura espanola en Eslovaquia y su percepcion, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2014 08 26. Cudzie jazyky a kultury 2.1.32 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė

SLATINSKA, Anna, Irsky jazyk ako sučast‘ kulturnej identity Irov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2015 08 25. Cudzie jazyky a kultury, 7357 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė

PECNIKOVA, Jana, Europske aktivne občianstvo: Lokalny kontext v 21. storoči, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2015 08 25. Cudzie jazyky a kultury, 7357 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė

GRAHAM, John, The effect of national Culture on Organizational Culture, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2015 08 26. Cudzie jazyky a kultury, 7357 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė

HANCKO, Dušan, Americanizacia kultury v europskom priestore (na priklade Slovenska), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matejaus Belo universitetas, Slovakija), 2015 08 26. Cudzie jazyky a kultury, 7357 (Svetimos kalbos ir kultūros), gynimo tarybos pirmininkė, disertacijos oponentė

Asmeninės savybės

Komunikabili, mėgstanti dirbti ir pedagoginį, ir administracinį darbą, gerbianti studentą ir įvertinanti jo pastangas bei pažangą, savo darbe taikanti įvairius mokymo metodus, šiuolaikines technologijas.

Publikacijos

Monografijos

Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai. Mokslinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 184p.

Mokomosios knygos 

Kvalifikuotų pedagogų rengimas Prancūzijoje. Mokomoji knyga. Šiauliai: ŠPI, 1993, 55p 

Įvairios lietuvių kalbos užduotys II klasei. Mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaurės Lietuva,1995, 64p.

Lietuvių kalba ir civilizacija / La langue et la civilisation lituaniennes (prancūzų kalba). Paskaitų tezės PowerPoint programa CD. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, 296p.

Kačiuškienė, G. Lietuvos kultūros studijos 1. Litovské kultúrne štúdiá 1. ISBN 978-80-557-0191-2. BB: UMB, 2011, 122 p. (with H. Bálintová).

Genovaitė Kačiuškienė. Perché no? Italų kalbos pradmenys I, Šiauliai: VŠĮ ŠIAULIŲ UNIVERSITETO LEIDYKLA, ISBN 978-609-430-106-3, 2012, 120 p.

Kačiuškienė, G. Русские культурные исследования. ISBN 978-609-430-160-5. Šiauliai: ŠUL, 2012, CD, (with H. Bálintová).

Straipsniai

Vakarinių šiaurės panevėžiškių balsių kiekybė ir jos fonologinė interpretacija // Kalbotyra, 1983, t. 33(1). P. 39–45.

Šiaurės panevėžiškių tarmės murmamųjų balsių fonetinės ypatybės, distribucija ir fonologinė interpretacija // Kalbotyra, 1984, t. 34(1). P. 24–30.

Šiaurės panevėžiškių tarmės balsių psichoakustinė klasifikacija // Kalbotyra, 1984, t. 35(1). P. 42–53.

Kuo gali skirtis šiaurinių panevėžiškių priegaidės // Kalbotyra, 1985, t. 36(1). P. 12–18.

Paraleliniai reiškiniai latvių ir šiaurinių lietuvių veiksmažodžio sistemose // Kalbotyra, 1986, t. 37(1). P. 21–27 (su A.Girdeniu).

Вторичные типы слоговых интонаций в литовских диалектах // Proceedings 11 th International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn, 1987, t. 5. P. 91–94 (su A.Girdeniu).

Audicinė priebalsių klasifikacija šiaurės panevėžiškių tarmėje // Kalbotyra, 1988, t. 39(1). P. 23–32.

Antano Baranausko nuopelnai šiaurės panevėžiškiams // Kalbos aktualijos. Šiauliai, 1993, t. 1. P. 4–7.

Rytų aukštaičių ir šiaurės žemaičių priegaidės: bendrybės ir skirtumai // Kalbotyra,1997. t. 46(1). P. 31–37 (su A.Girdeniu).

Nekirčiuotų I/U ir Ẹ/Ọ vartojimo tendencijos Pakruojo šnektoje // Kalbos aktualijos. Šiauliai: Titnagas, 1997, t. 4. P. 18–20.

Akustinės dvibalsių priegaidţių ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje: instrumentinis tyrimas // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 1998, t. 3. P. 188–194.

Šiaurės panevėžiškių dvibalsiai bei dvigarsiai, jų fonologinė interpretacija // Filologija. Šiauliai: ŠPI leidykla, 1999, nr.2 (6). P. 38–41.

Гласные фонемы в северопаневежском диалекте литовского языка // Valoda–1998. Daugavpils: DU, 1999, t.8. P. 49–52.

Nekirčiuotų i/u ir Ë/O vartojimas Joniškėlio ir Pakruojo apylinkių rišliuose tekstuose // Baltu filoloģija. Rīga: LU, 2000, t. 9. P. 25–31.

Daugiaskiemenių vardažodžių kirčiavimo tendencijos šiaurės panevėžiškių tarmėje (audicinis tyrimas) // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 2001, t. 9. P. 202–211.

Gretutinių formų vartojimas Kriukų apylinkių šnektose // Paribio tarmių ir kalbų problemos. Šiauliai: ŠU, 2001. P.60–67.

Linksnių ir prielinksnių vartojimo tendencijos Uodegėnų (Latvija) šnektoje // Valoda–2002. Daugavpils: DU, 2002, t.12. P. 41–47.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: „Madonas poligrāfists “, 2003. P. 174–180.

Sintagminių priebalsių grupių vartojimas šiaurės panevėžiškių tarmės ir lietuvių bendrinės kalbos tekstuose // Valoda un literatūra kultūras apritē. Rīga: LU, 2003. P. 65–75.

Kombinaciniai vokalizmo reiškiniai šiaurės panevėţiškių tarmėje // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 2003, t. 12. P. 83–89.

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai tautosakos rinktinėje „Linelius roviau, dainavau“ // Valoda-2003. Daugavpils: DU, 2003, t. 13. P. 131–138.

Fonietiko–fonologiczieskije issledowanija siewieropaniewieźskowo dialekta litowskowo jazyka (koniec XIX vieka – sieriedina XX vieka) // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Rzeszów: RU, 2003. P. 268–274.

Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliuose: klausytojų požiūris į gimtąją tarmę // Pedagogika. Vilnius: VPU, 2003, t. 69. P. 88–93.

Tarmės ypatybės leidinio „Linkava: tradicija dabartyje“ dainose // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2003, nr.2. P.48–49.

Antanas Salys ir Joniškio šnektos // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: LKI, 2003. P. 312–321.

Rytų aukštaičių sidabraviškių šnektos vertinimas tarmės atstovų požiūriu // Valoda-2004. Daugavpils: DU, 2004, t. 14. P.103–109.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje (remiantis kompaktine plokštele „Lietuvių tarmės. I dalis“) // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepoja: LiePA, 2004, t. 8. P. 107– 115.

Психоакустическая классификация кратких гласных в северопаневежском диалекте литовского языка // Język, kultūra, nauczanie i wychowanie. Rzeszow: RU, 2004. P.267–270.

Joniškio šnektų pratimai ir tekstai // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2004, nr.1. P.50–51 (su I. Augustiniene).

Tarminių ypatybių atspindžiai šiaurės panevėžiškių dainuojamojoje tautosakoje // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai, Rīga: Lucilijus, 2004. P. 59–63.

Audicinės šalutinio kirčio ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: VPU, 2004. P. 36–40.

Rašytinės kalbos pavyzdžiai Joniškio šnektų žodyne: Matas Slančiauskas // Baltų kalbų tarmės: Rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005. P. 105–112.

Panevėžio tarmių aprašas – pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių tarmės studija // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Vilnius: LKI, 2005, t. 1. P. 49–52.

Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje // Lietuvos katalikų akademijos suvažiavimo darbai I knyga. Vilnius: Katalikų akademija, 2005, t. 19. P. 500–505.

Frazeologizmų vartojimas Mariaus Katiliškio romanuose („Joniškio šnektų žodyno“ duomenimis) // Valoda–2005. Daugavpils: DU, 2005, t. 15. P. 141–148.

Tarmės samprata šiauliškių inteligentų savimonėje // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja: LiePA, 2005, t. 9. P. 49–54.

Šiaurės panevėžiškių (Rytų Aukštaitija) tarmės tyrinėjimai // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: Tezių rinkinys. Vilnius: LMA, 2005. P. 80.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка( конец XIX века середина XX века) // Proceedings of the 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: „Madonas poligrāfists“, 2006. P. 290–295.

Dvibalsių priegaidės: šiaurės žemaičiai ir šiaurės panevėžiškiai // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai: ŠU, 2006. P. 35–41 (su A. Girdeniu).

Диалектологические словари Литвы: отражение языковых контактов в лексике // Riječ. Rijeka: HFD, 2006. P. 86-97 (su J. Švambaryte– Valužiene).

Tarmių mišimo pavyzdžiai Kriukų apylinkių (Joniškio raj.) tekstuose // Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils: „Madonas poligrāfists“, 2006, nr.9. P. 72–75.

Le cinquième anniversaire des études canadiennes de l‟Université de Šiauliai // Canada : Society and the individual. Šiauliai : ŠU, 2006. P. 15–23 (su R. Kvašyte).

Po lietuvių kalbos paribio šnektas pasidairius // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2006, nr.2. P. 54–55.

Mažeikiškių inteligentų požiūris į gimtąją tarmę: anketinis tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: ŠU, 2006, nr. 4 (11). P. 8–14 (su A. Barvydyte).

Явления взаимодействия литовского и русского языков: социолингвистический аспект // Acta Baltico-Slavica. Warszawa: SOW, 2006, t.30. P. 557–567 (su N. Merkiene).

Nazewnictwo budowli dworskich w movie młodego pokolenia w pólnocno-poniewskim dialekcie języka litewskiego // Kultūra, literatūra i stuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych. Rzeszów: RU, 2007. P. 217–221.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007. P.156 –163 (su I. Kruopiene).

Северопаневежский диалект литовского языка первые письменные работы // Verbum. Pogranicza kultur. Białystok: Wydawnictwo Studium, 2007. P. 114-119.

Tarminės literatūros straipsniai interneto paieškos sistemoje www.google.com: Lietuva ir Italija // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Europos studijos: dialektai ir kalbos politika. Šiauliai: ŠU, 2008, t. 4. P. 63-70.

Paribio leksikos išsaugojimo problemos: Joniškio šnektų žodyno atvejis // Latgale kā kultūras pierobeţa. Daugavpils: DU, 2008. P. 424-439 (su J. Švambaryte–Valužiene).

Kalbinė interferencija šiuolaikinėje visuomenėje // Linguistica Lettica. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008. P. 28-38 (su N. Merkiene).

Suaugusiųjų kalbų mokymosi motyvacija ir tendencijos // Language as Pathway to a Multilingual Europe. Vilnius: „Ciklonas“, 2008. P. 86-93 (su I. Kruopiene).

Les noms propres français dans la traduction lituanienne du roman Gabriele Roy „Bonheur d„ occasion“ //Canadian Mosaic, Rīga: LU, 2008. P.12-19 (su R. Kvašyte).

Язык как средство отражения культур // The Programme and the Abstrats of the V International conference The World in the Language, Šiauliai: ŠU, 2008.P. 61-62 (su H. Bálintová).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // 44. Artura Ozola dienas konference. Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes. Veltījums Jurim Bāram (1808-1879) 200. gadadienā: referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. P. 19-20 (su I. Kruopiene).

Moteriškos lyties asmenų pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda- 2008. Daugavpils: Saule, 2008, t.18. P.28-41 (su J.ŠvambryteValuţiene, I. Kruopiene).

Ilgujų ir trumpujų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Žmogus ir žodis. Vilnius: VPU, 2008, t. 10, Nr. 1. P. 38–42 (su I. Kruopiene).

L'attitude d'intellectuels de Šiauliai (Lituanie) vers leur dialecte natal // 6th SIDG congress:14.–18. 9. 2009 Maribor, Slovenija, Maribor: Filozofska fakulteta, 2009. P. 55-56.

Humanitarinis fakultetas // Šiaulių Trečiojo amţiaus universitetui 10 metų. Šiauliai: Lucilijus, 2009. P.10-11.

Tauragiškių mokytojų požiūris į lietuvių bendrinės kalbos prestižą ir jos vartoseną // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai: ŠU, 2009, t.2(23). P.7–12 (su G. Bertašiene).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009. P. 143– 151(su I. Kruopiene).

L‟identité nationale: l‟attitude d‟intellectuels de Šiauliai (Lituanie) vers leur dialecte natal // Mlada veda-2009. Banská Bystrica : FHV UMB. 2009. P.115-122

Kačiuškienė, G. 2009. The Phonological Features of the North-Aukštaitian (High-Lithuanian) Dialect of Panevėžys. In Dialectologia et Geolinguistica. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. ISSN 0942-4040, s.32-38.

Kačiuškienė, G. 2009. The problems of preservation of periptery lexis: the case of the Dictionary of Joniškis subdialects. In Latgale as a  Culture Borderzone. Daugavpils: DU, Vol.II (2). ISSN 1691-5038.215-228 (with J. Švambarytė-Valužienė).

Kačiuškienė, G. 2009. Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy : la traduction lituanienne des noms propres. In L’écho de nos classiques : Bonheur d’occasion et Two Solitudes en traduction. Sous la direction de Agnès Whitfield. [Collection Voix savantes]. Ottawa : Les Éditions David. ISBN 978-2-89597-115-3, p. 187–194 (with R. Kvašytė).

Kačiuškienė, G. 2009. L’ identité nationale: l’attitude d’intellectuels de Šiauliai (Lituanie) vers leur dialecte natal. In Mladá veda 2009. Humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica: UMB. ISBN 978-8080838591, p.115-121.

Качюшкене, Г. 2009. Язык - как одно из средств   отрожения культур. In Valoda-2009. ISBN 978-998-414122, Daugavpils: DU,  t.19,  p. 269-273 (with H. Bálintová).

Kačiuškienė, G. 2010. Le dialecte natal: analyse de l’opinion des intellectuals et des villageois de Lituanie. In Slavia Centralis. ISSN 1855-6302, III 2, Maribor: UM, p. 138-147.

Kačiuškienė, G. 2010. Clin d’œil vers la culture lituanienne In Expressions Culturelles et Identités européennes. Banská Bystrica: UMB, p.8-9.

Kačiuškienė, G. 2010. Study programme “Europian Cultural Studies“ as Reflection of dialogue of different Cultures. In Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives. Vol. 8, part 2. Bulgaria: https://www.science-journals.eu. ISSN 1313-2571, p. 24-29 (with H. Bálintová).

Kačiuškienė, G. 2010. Ciociaria, a fertile land of . In Koren(i)e kultúry 1. Banská Bystrica : UMB FHV KEKŠ. ISBN 978-80-8083-982-6, s. 229-233 (with P.Grazioli).

Kačiuškienė, G. 2010. The Representation of Women Identity in Popular Publicistic Texts. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – literárna veda, Banská Bystrica: UMB, p. 60-68 (with J. Lukšytė).

Качюшкене, Г. 2010. Роль культурологической компетенции при изучении иностранного языка. In Вiстник Харкiського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна. № 910,ч.1.Харкiв: Фiлологiчний факультет. КВ № 11825-696ПР, c. 246-249 (with E. Балинтова).

Kačiuškienė, G. 2010. Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? In Žmogus ir žodis. Vilnius: VPU. ISSN 1392-8600, t. 12, Nr. 1, p. 80-88 (with I.   Kruopienė).

Kačiuškienė, G. 2010. Panevėžiškių tarmė. In Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISBN 978-5-420-01675-6, t.17, p. 402.

Kačiuškienė, G. 2010. Pantininkai. In Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISBN 978-5-420-01675-6, t.17, p. 415.

Kačiuškienė, G. 2010. Fonetinių ir tarminių ypatybių atspindžiai “Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne”. In Baltu kongress. Rīga: LU.  ISBN 978-9984-742-55-7, p. 71-73.

Kačiuškienė, G. Puntininkai. In Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISBN 978-542-OO16831, t.19, p. 305.

Kačiuškienė, G. Rischio sociale nell´infanzia e adolescenza nel contesto lituano. In La Città dei Ragazzi. Responsabilità dell´accoglienza e autogoverno educativo,  Roma : Città dei Ragazzi, 2011, p. 55-62 (with S. Ališauskienė, I. Baranauskienė).

Kačiuškienė, G. Pontininkai. In Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISBN 978-542-OO16831, t.18, p. 555-556.

Kačiuškienė, G. Vyriškos  lyties  giminystės ryšius apibūdinantys asmenų pavadinimai Joniškio šnektose. In Valoda-2010. ISBN 978-998-4145150, Daugavpils: DU, t.20,  p. 37-46. (with J. Vikrauskaitė).

Kačiuškienė, G. Clin d’œil vers la culture lituanienne In Expressions Culturelles et Identités européennes. ISBN 978- 28O-273- 5632, Bruxelles, p.267-272.

Kačiuškienė, G. La Lituanie dans le processus de mondalisation. In Productions et perceptions des creations culturelles. Paris: L´Harmatan. ISBN 978- 229-696-8448, p.219-234.

Kačiuškienė, G. Tarminis tapatumas studentų akimis . In Profesoriaus Alekso Girdenio  atminimo konferencija . ISBN 978-609-4591-143, Vilnius: VUL, 2012, p.31-33 (with I.   Kruopienė).

Kačiuškienė, G. Šiaulių rusakalbių mokinių požiūris į lietuvių kalbos vartoseną. In Valoda-2011. ISBN 978-998-4145532, Daugavpils: DU,2012, t.21,  p.264-274. (with G. Jovaišaitė).

Genovaitė Kačiuškienė. Young Lithuanian Philology specialists‘ approach to native dialect: Case of Šiauliai University.In: Dialekt/dialect 2.0 & Wboe 100. Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0707-1, 2012, P.120-121.

Kačiuškienė, G. Tarmių fonetinių ypatybių atspindžiai „Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne“. In Baltistica. ISSN 0132-6503, Vilnius: VUL,  2012, t.8, 53-62.

Kačiuškienė, G. Keletas pastabų del išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje. In Baltistica. ISSN 0132-6503, Vilnius: VUL,  2012, t.47,p. 343-348  (with I.   Kruopienė).

Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė. Tarminis tapatumas lietuvių studentų akimis. Baltu filoloģija, XXI (2), Rīgā: LU, 2012. P.1727.

Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė. Leksikos ypatumai Mykolo Karčiausko poezijoje. Valoda-2012, Daugavpils, 2012. P.375382.

Kačiuškienė, G. Šiaulių regiono atstovų kalbinė savimonė. In Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2012, t. 14 : Regionas: laikas, erdvė, žmonės. ISSN 1822-7309 p. 130-139.

 Irena Kruopienė, Genovaitė  Kačiuškienė. Ilgųjų ir trumpųjų raidžių rašybos veiksmažodžių šaknyse nuostatos. Valoda– 2013. Daugavpils: Saule, 2013, t. 23.  P. 261–273.

Kačiuškienė, Irena Kruopienė. Dar kartą dėl išimtinės veiksmažodžių rašybos. Gimtoji kalba mokykloje, t.2, 2014.

 Irena Kruopienė, Genovaitė Kačiuškienė.  Virtualusis lietuvių kalbos kursas užsieniečiams. Kalbos aktualijos, Nr.13, 2014. Šiauliai.

Kvašytė R., Kačiuškienė Genovaitė. Onimai Roberto Bringhursto poezijos rinktinėje „Kvėpuoti pėdomis“. RES LATVIENSIS, Riga: LU Akademiskais apgads, 2014, t. 3, p. 84–98, ISSN 2256-0262.

Kačiuškienė, Genovaitė. Aleksas Girdenis: Theoretical foundations of Lithuanian phonology. Monograph. Vilnius: Eurigmas 2014, 413 pp. Dialectologia et geolinguistica : journal of the international society for dialectology and geolinguistics. 2016, Vol. 24, [iss. 1]. ISSN 0942-4040 p. 170-173.

Kačiuškienė, Genovaitė. Secondary types of pitch accents of the Northern aukštaitian dialect of Panevėžys of the Lithuanian language. Dialectologia et geolinguistica : journal of the international society for dialectology and geolinguistics. 2016, Vol. 24, [iss. 1]. ISSN 0942-4040 p. 83-91.

Kruopienė I., Kačiuškienė Genovaitė. Lietuvių bendrinė tartis: kūrybiškas taisyklingos tarties lavinimas. Gimtoji kalba mokykloje, Šiauliai: Lucilijus, 2015, t. 3, p. 24–32, ISSN 2351-5430.

Slatinska Anna, Kačiuškienė Genovaitė. Significance of the Irish Language in the Context of the Cultural Identity of the Irish.Jaunųjų mokslininkų darbai. Vilnius: UAB „Araneum“,  2015, t. 1(43),  p.62–68, ISSN 1648-8776.

Šulginova V., Kačiuškienė Genovaitė. Культурный идентитет представителей Восточной Словакии. Jaunųjų mokslininkų darbai. Vilnius: UAB „Araneum“,  2015, t. 1(43),  p.68–74,  ISSN 1648-8776.

Pecníková, Jana, Slatinská, Anna, Kačiuškienė, Genovaitė. Umberto Eco’s reflections on morality in the context of cultural identity. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2015, Nr. 2(44). ISSN 1648-8776 p. 84-88.

Kačiuškienė, Genovaitė, Mikalonytė, Milda. Šiaulių miesto atstovų kalbinis tapatumas: anketinis tyrimas. Linguistica Lettica. 2015, [T.] 23. ISSN 1407-1932 p. 271-281.

Kačiuškienė, Genovaitė; Kruopienė, Irena. Tarminė leksika ir leksinės svetimybės Agnės Žagrakalytės romane „Eigulio duktė: byla F 117" // Valoda – 2016 : Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils : Saule, 2016. ISBN 9789984147888. p. 25-30. (Zinātnisko rakstu krājums, ISSN 1691-6042; T. 26).

Kačiuškienė, Genovaitė. Socialinių mokslų srities atstovų kalbos negerovės: Šiaulių universiteto atvejis // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. ISSN 1822-7309.2016, T. 24 : Regionas: istorija, kultūra, kalba, p. 272–282.

Kačiuškienė, Genovaitė; Kruopienė, Irena. Un aspect du multilinguisme: motivation et tendances dansl’apprentissage des langues par les adultes lituaniens et les étrangers vivant en Lituanie // Cudzie jazyky a kultúry vteórii a praxi = Foreign languages and cultures in theory and practice [Elektroninis išteklius, CD-Rom] / Eva Höh,Peter Poliak (eds.). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2016. ISBN 9788055711881. p.316-327.

Kačiuškienė, Genovaitė. Keletas žodžių apie profesorių Aleksą Girdenį kaip modernių kalbos informacinių technologijų kūrėją Lietuvoje // Gimtoji kalba mokykloje : straipsnių rinkinys. Šiauliai : Lucilijus. ISSN 2351-5430.2017, [T.] 5–6, p. 51-55.

Kačiuškienė, Genovaitė. Leidinių serija "Lietuvių kalbos tarmės mokyklai" ir virtuali informacija // Gimtoji kalba mokykloje : straipsnių rinkinys. Šiauliai : Lucilijus. ISSN 2351-5430. 2017, [T.] 5–6, p. 56-62.

Kačiuškienė, Genovaitė, Kruopienė, Irena, Emocinė ekspresinė leksika Agnės Žagrakalytės romane „Eigulio duktė: byla F 117“. Valoda - 2017: Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVII Zinātnisko rakstu krājums = [Language 2017: Language in various cultural contexts] : Proceedings of scientific readings XXVII / Ed. S. p. 165-170.

Kačiuškienė, Genovaitė. Linguistic self-awareness of represantatives of the central territory of the Slovak republic. 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics [electronic resource] : Lithuania, Vilnius, 23-27 July, 2018 : abstracts / Edited by D. Kardelytė-Grinevičienė, J. p. 50.