Simona Mačėnaitė

Lietuvių ir anglų kalbų dėstytoja

Interesai

Lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas, suaugusiųjų mokymas, lingvistika

Išsilavinimas

2020 m. MSc Kalbos edukacija, Edinburgo universitetas (Edinburgas, JK).

2016 m. baigė Bendrosios kalbotyros magistro studijos (Cum Laude) Vilniaus universitete, Filologijos fakultete.

2014 m. baigė Lietuvių filologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, Filologijos fakultete. 2013 m. skirta vardinė prezidento A. Smetonos stipendija už mokslinę veiklą ir akademinius pasiekimus.

2012 m. rugsėjis−2013 m. vasaris – studijavo Čekijoje, Brno, Masaryk universitete.

 

 

Pedagoginė patirtis

 • Nuo 2014 m. gruodžio darbas Kalbos ir kultūros institute LINGUA LITUANICA. Pareigos: lietuvių kalbos dėstymas užsieniečiams, vadovavimas mokomosioms praktikoms.
 • 2017 m. vasaris - liepa – Kultūrinė Tandilio miesto organizacija „Laisva Lietuva“ (Tandilis, Argentina). Pareigos: lietuvių kalbos dėstymas užsieniečiams, kultūrinių renginių organizavimas, lietuvių kultūros pristatomųjų programų rengimas.
 • 2016 m. rugsėjis - 2017 m. vasaris – Mokymo centras „AudioGil“ (Castellon de la Plana, Ispanija). Pareigos: anglų ir rusų kalbų dėstymas ispanakalbiams, pagalba rengiant oficialius ispanų kalbos lygio egzaminus (DELE).
 • Nuo 2014 m. rugsėjo stažuotė Kalbos ir kultūros institute LINGUA LITUANICA. Pareigos: metodinės medžiagos rengimas: prisidėta rengiant nuotolinius LINGUA LITUANICA kursus (A1 lygio), suredaguoti ir parengti spaudai lietuvių kalbos vadovėliai: „10 žingsnių“ (A1 lygio), „Pasikalbėkime“ (A2 lygio), rengtos pratybos (A1 lygio).

Konferencijos

 • 2014 10 30 pranešimas Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje A. Girdeniui (1936–2011) atminti Vilniuje.
 • 2014 04 11 pranešimas Tarptautinėje studentų konferencijoje Sankt Peterburge.
 • 2012 06 28 pranešimas Studentų mokslinių tyrimų konferencijoje Vilniuje.

Kita veikla

 • 2016 01 08–2016 03 24 Asociacija Žali.lt., Erasmus+ projektas S.M.I.L.E. Anglų kalbos mokymo metodikų, technikų ir priemonių tyrimas, tyrimo gairių, skirtų kitiems projekto partneriams, formulavimas.
 • 2015 10 28–30 XII Tarptautinis baltistų kongresas. Pagalba prižiūrint sekcijų darbą.
 • 2013 11–2013 12 mokslinė praktika Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos katedroje.
 • 2012 02–2012 06 ir 2012 07–2012 09 dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos rengtose studentų mokslinėse praktikose.

Mokymai

 • 2016 dalyvavo mokymuose „Efektyvaus mokymo(si) metodai”.
 • 2014 dalyvavo Praktiniuose lietuvių kalbos redagavimo kursuose (Kalbos ir kultūros
 • institutas).
 • 2014 dalyvavo mokymuose apie lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymo metodiką (prof. dr. Irena Kruopienė).

Kalbos

Lietuvių – gimtoji, anglų–labai gerai, rusų–gerai, ispanų,latvių, čekų–pagrindai.

Pomėgiai

 • Lietuvių kalbos istorija. Jonas Jablonskis ir gramatika, Tarp knygų, 2015, 5(676), 21-26 p. 
 • Dailė. 2002-2008 lankė dailės mokyklą, kur įgijo piešimo, kompozicijos, tapybos įgūdžių, domisi meno istorija.
 • Kinas. Lanko kino festivalius, seka Skalvijos ir Pasakos repertuarą, Kino žurnalo skaitytoja nuo 2007 m.
 • Kelionės. Lankėsi įvairiose Europos šalyse, 4 mėn. praleido Ispanijoje, 6 mėn. Čekijoje, 5 mėn. JAV.

Asmeninės savybės

Artistiška, atkakli, atsakinga, iniciatyvi, kruopšti, kūrybinga, nuoširdi, nuovoki.