nuotolinis sakytinės lietuvių kalbos kursas

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA kviečia nuotoliniu būdu dalyvauti Sakytinės lietuvių kalbos kurse. 

Praktiniai vaizdo seminarai pateikti nuotolinio mokymosi aplinkoje Moodle. Kiekvienas dalyvis turės kurso prieigą, kuri galios 7 dienas. 

REGISTRACIJA:  el. paštu info@lingualit.lt arba INTERNETU

Tikslas: ugdyti viešosios sakytinės kalbos gebėjimus, plėsti sakytinio teksto sklandaus perteikimo kompetenciją, lavinti taisyklingos tarties, kirčiavimo ir intonavimo gebėjimus.

 

Kursų pobūdis: praktiniai seminarai, tekstų kūrimo ir perteikimo užduotys, atsakymai į iš anksto atsiųstus dalyvių klausimus, diskusijos ir dalijimasis patirtimi kurso forume.

Lektorė: doc. dr. Irena Kruopienė.

Trukmė: 6 akad. val.

Kaina: 60 eurų.

Pažymėjimas: išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą.

 

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA:

  • įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (įsak. 2011 m vasario 3 d. Nr. IV-93),
  • įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus (paž. 2016 m. gegužės 2 d. Nr. TS–2764),
  • registruotas CVP IS naudotojas ir vykdo viešuosius pirkimus elektroniniu būdu.
 
 
 

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!