Seminaras pedagogams „Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje“

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA kviečia dalyvauti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminare „Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje“.

Pastaruoju metu dažnai kalbama apie vis prastėjančią jaunimo sakytinę raišką, o priežasčių paprastai ieškoma ugdymo programose ir lietuvių kalbos pamokose. Aptarus jaunimo sakytinės raiškos polinkius ir taisyklingos vartosenos galimybes, tikėtina, kad seminaro dalyviai daugiau dėmesio skirs moksleivių sakytinei kalbai ugdyti, taikys kūrybingesnius garsinės raiškos lavinimo metodus. Kartu su ugdytiniais analizuodami sakytinius tekstus, diskutuodami įvairiais tarties, kirčiavimo ir intonavimo klausimais, skatins norminę sakytinės kalbos vartoseną.

Šio seminaro tikslas – atkreipti dėmesį į moksleivių garsinės raiškos – tarties, intonavimo ir kirčiavimo – ypatumus, aptarti susikaupusias problemas ir visiems kartu ieškoti patrauklių ir veiksmingų sakytinės raiškos ugdymo būdų.

Tikslui pasiekti keliami konkretūs uždaviniai:
1) aptarti jaunimo sakytinės kalbos tendencijas (ar madas),
2) apžvelgti viešosios sakytinės kalbos tarties, kirčiavimo ir intonavimo ydas,
3) aptarti sakytinės raiškos ugdymo galimybes kalbos pamokose.

Seminaras skirtas lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems su gimtakalbiais ir negimtakalbiais moksleiviais.
Pobūdis: praktiniai seminarai, individualiosios ir grupinės užduotys, diskusijos.
Kompetencijos: mokymo(si) proceso valdymo kompetencija.
Lektorė: LINGUA LITUANICA instituto direktorė doc. dr. Irena Kruopienė.
Trukmė: 6 akad. val.
Kaina: 45 EUR.
Pažymėjimas: išduodamas pažymėjimas apie išklausytą seminarą.
Kursų vieta: Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA arba nuotoliniu būdu. 

Registracija: el. paštu info@lingualit.lt arba INTERNETU

Kvalifikacinių mokymų programos numeris KTP-105.

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA:

  • įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus (paž. 2016 m. gegužės 2 d. Nr. TS–2764),
  • registruotas CVP IS naudotojas ir vykdo viešuosius pirkimus elektroniniu būdu.

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!