LR konstitucijos pagrindų kursas

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA rengia LR Konstitucijos pagrindų kursus. Jie skirti norintiems pasiruošti LR Konstitucijos pagrindų egzaminui, kurį galima laikyti šešis kartus per metus tam paskirtose institucijose. Kviečiame studijuoti ir pasirengti šiam egzaminui!

Nuotolinis LR Konstitucijos pagrindų kursas

Kurso struktūra: nuotoliniame kurse studentui pateikiama mokomoji medžiaga, sąvokų žodynas ir testai, padedantys rengtis egzaminui. Prieiga prie mokymosi el. aplinkos studentui suteikiama 1 mėnesiui. Per šį laiką studentas gali 4 akad. val. studijuoti su dėstytoju individualiai (tiesiogiai ar per Skype programą).
Kurso kaina: 210 EUR (130 EUR - individualios paskaitos, 80 EUR - prieiga prie e-kurso).

Individualus LR Konstitucijos pagrindų kursas 

Pradžia: derinama su studentu. Galime mokytis per Skype
Trukmė: nuo 2 akad. val.
Kaina:  1 akad.val. - 30 EUR. 

REGISTRACIJA: el. paštu info@lingualit.lt arba internetu

LR Konstitucijos pagrindų kurse bus aptariamos visos egzaminui reikalingos temos t. y. studentai mokysis apie:

 • Lietuvos valstybę (jos valdymo formą, politinę santvarką, tautos suverenitetą, valstybės valdžią Lietuvoje vykdančias institucijas, Konstitucijos ir įstatymų galiojimus, referendumus, Lietuvos valstybės teritoriją, LR pilietybę, valstybinę kalbą, valstybės himną, vėliavą, herbą);
 • žmogų ir valstybę (teisę į žmogaus gyvybę, laisvės, orumo, būsto bei privataus gyvenimo neliečiamumą, rinkimų teisę, žmogaus teisių ir laisvių apribojimus);
 • visuomenę ir valstybę (šeimą ir valstybę, mokslą Lietuvoje, religiją, masinės informacijos cenzūrą);
 • tautos ūkį ir darbą (Lietuvos ūkį, darbą bei verslą, teisę streikuoti, teisę į saugias darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūrą);
 • Seimą (seimo rinkimus, reikalavimus kandidatui į Seimo narius, LR Seimo nario teises ir pareigas, neliečiamybę bei įgaliojimus, Seimo funkcijas, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę);
 • LR prezidentą (reikalavimus kandidatui, įgaliojimus, neliečiamybę bei laikiną pavadavimą);
 • LR vyriausybę (LR vyriausybės sudėtį, ministro pirmininko ir ministrų skyrimą bei atleidimą, LR vyriausybės funkcijas, atsakomybę);
 • Konstitucinis teismas (jo sudėtį, teisėjų skyrimą, kompetencijas, Konstitucinio teismo sprendimus, įgaliojimų pasibaigimą);
 • teismą (LR teismus, teismų sistemą, teisingumo vykdymą, teisėjų skyrimą ir atleidimą);
 • vietos savivaldą ir valdymą (savivaldybių tarybų rinkimus, savivaldybių tarybų teises, vyriausybės skiriamų atstovų kompetencijas);
 • finansus ir valstybės biudžetą (LR centrinį banką, Lietuvos biudžetinę sistemą, biudžetinius metus, valstybės viudžeto sudarymą ir tvirtinimą);
 • valstybės kontrolę (valstybės kontrolės sistemą, valstybės kontrolierių, valstybės kontrolės funkcijas);
 • užsienio politiką ir valstybės gynimą (LR užsienio politiką, tarptautines sutartis, valstybės gynimą, karo ir nepaprastąją padėtį);
 • konstitucijos keitimą (įstatymo dėl Konstitucijos keitimo įsigaliojimą).

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!