MOKANČIŲJŲ LYGIO LIETUVIŲ KALBOS (B2 LYGIS) E–KURSAS

Lietuvių kalbos B2 lygio e-kursas yra virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Prie šios aplinkos jungiamasi su unikaliu naudotojo vardu ir slaptažodžiu, o mokytis galima bet kuriuo jums patogiu laiku. Papildomai nieko nereikia instaliuoti.

Kursą sudaro 10 pagrindinių dalių, vidurio ir baigiamasis testai ir papildomi šaltiniai – žodynėlis ir gramatikos lentelės. Kiekvienoje dalyje pateikiama dėstomoji medžiaga ir užduotys. Dėstomąją medžiagą sudaro bendravimo, gramatikos ir žodyno skyriai, kuriuose pristatomos svarbiausios su ta tema susijusios frazės, gramatikos taisyklės ir nauji žodžiai. Dėstomoji medžiaga įtvirtinama praktinėmis (savitikros) užduotimis. Jas atlikti palengvins papildomi šaltiniai – žodynėlis ir gramatikos lentelės.

Mokančiųjų lygio lietuvių kalbos kursas skirtas tiems, kas norėtų patobulinti savo kalbą ir pasiekti B2 (Aukštumos) mokėjimo lygį. Atliksime įvairias kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal prof. dr.  Irenos Kruopienės ir Dainos Balčienės parengtą mokomąją medžiagą TobulėkimeBūdami kartu mes mokysimės:

  • gana laisvai ir spontaniškai bendrauti,  dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę, aiškiai ir išsamiai apibūdinti įvairius dalykus, kurie susiję su mūsų interesais, paaiškinti savo požiūrį, pateikti įvairių nuomonių pranašumus ir trūkumus;
  • iš klausos suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis, suprasti filmų, TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus esmę;
  • skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras autoriaus požiūris ir nuomonė, suprasti neilgo šiuolaikinės prozos kūrinio esmę;
  • rašyti aiškų detalų tekstą įvairiomis temomis ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais. rašyti rašinį ar ataskaitą,  pateikti duomenis, nurodyti priežastis,  rašyti laiškus ir nuosekliai išdėstyti įvykius.
  • Čia mes mokysimės tinkamai vartoti  įvairias gramatikos konstrukcijas, veiksmažodines dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių formas,  tinkamai vartoti teksto siejimo priemones ir pan. Mokydamiesi ne tik naujų žodžių, bet ir vaizdingosios leksikos plėsime savo žodyną įvairiomis temomis. 

 

 

 

 

REGISTRACIJA: elektroniniu paštu info@lingualit.lt arba INTERNETU
 

Papildoma informacija

  • Kurso struktūra: iš viso kursui skiriama 100 akad. valandų. Dirbti individualiai numatyta 90 akad. val., tiesiogiai bendrauti su dėstytoju ar per Skype programą – 10 akad. val. Rekomenduojama po kiekvienos kurso dalies suplanuoti individualią paskaitą su dėstytoju.
  • Pažymėjimas: kurso pabaigoje išduodamas pažymėjimas.
  • Kurso kaina: 450 EUR. Kurso mokestį galima sumokėti pavedimu į LINGUA LITUANICA sąskaitą (sąskaitos numeris: LT 81 7300 0100 9932 1166).
  • Kurso prieiga suteikiama 6 mėnesiams.
 

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!