LIETUVIŲ KALBOS pažengusiųjų lygio (B1) E–KURSAS

Lietuvių kalbos B1 lygio e-kursas yra virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Prie šios aplinkos jungiamasi su unikaliu naudotojo vardu ir slaptažodžiu, o mokytis galima bet kuriuo jums patogiu laiku. Papildomai nieko nereikia instaliuoti.

Kursą sudaro 10 pagrindinių dalių, vidurio ir baigiamasis testai ir papildomi šaltiniai – žodynėlis ir gramatikos lentelės. Kiekvienoje dalyje pateikiama dėstomoji medžiaga ir užduotys. Dėstomąją medžiagą sudaro bendravimo, gramatikos ir žodyno skyriai, kuriuose pristatomos svarbiausios su ta tema susijusios frazės, gramatikos taisyklės ir nauji žodžiai. Dėstomoji medžiaga įtvirtinama praktinėmis (savitikros) užduotimis. Jas atlikti palengvins papildomi šaltiniai – žodynėlis ir gramatikos lentelės.

 

Lietuvių kalbos pažengusiųjų lygio kursas skirtas tiems, kurie jau šiek tiek pramokę lietuvių kalbos ir įveikę A2 lygį, bet nori ir toliau mokytis mūsų senos ir gražios kalbos, plačiau susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija, įdomiais žmonėmis. Atliksime įvairias kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal prof. dr. Irenos Kruopienės parengtą mokomąją medžiagą Perženk slenkstį.  Būdami kartu mes mokysimės:

  • bendrauti įvairiose žinomose ir netikėtose kasdienėse situacijose, diskutuoti, klausti ir atsakyti į klausimus asmeninėmis, darbo, mokslo ir laisvalaikio temomis, apibūdinti situaciją, paaiškinti priežastis, išsakyti nuomonę, siūlyti, palyginti, susitarti, reikšti jausmus ir pan.;
  • iš klausos suprasti pranešimų, pokalbių, komentarų, trumpų pasakojimų esmę, kai kalbama aiškiai kasdienėmis, darbo, mokslo, laisvalaikio temomis, suprasti pagrindines radijo ar televizijos laidų mintis, kai kalbama aiškiai ir nelabai greitu tempu;
  • skaityti tekstus kasdienėmis, darbo, mokslo ir laisvalaikio temomis ir suprasti įvykių, žmonių gyvenimo, santykių ir jausmų aprašymų esmę ar svarbias detales, rasti, suprasti ir įvertinti reikiamą informaciją;
  • rašyti nesudėtingus aiškios sandaros (įžanga, dėstymas, išvados)  rišlius tekstus žinomomis temomis, asmeninius ir oficialius laiškus, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, pateikti pavyzdžių, apibūdinti įvykius, nuomones, charakterius ir pan.
  • Čia mokysimės tinkamai vartoti įvairias gramatikos formas (daiktavardžių, įvardžių, būdvardžių linksnius, veiksmažodžių laikus ir nuosakas). Mokysimės atpažinti ir parinkti  dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių formas,  tinkamai vartoti teksto siejimo priemones ir pan. Mokydamiesi naujų žodžių, plėsime savo žodyną įvairiomis temomis.
 

 

 

 

REGISTRACIJA: elektroniniu paštu info@lingualit.lt arba INTERNETU
 

Papildoma informacija

  • Kurso struktūra: iš viso kursui skiriama 100 akad. valandų. Dirbti individualiai numatyta 90 akad. val., tiesiogiai bendrauti su dėstytoju ar per Skype programą – 10 akad. val. Rekomenduojama po kiekvienos kurso dalies suplanuoti individualią paskaitą su dėstytoju.
  • Pažymėjimas: kurso pabaigoje išduodamas pažymėjimas.
  • Kurso kaina: 410 EUR. Kurso mokestį galima sumokėti pavedimu į LINGUA LITUANICA sąskaitą (sąskaitos numeris: LT 81 7300 0100 9932 1166).
  • Kurso prieiga suteikiama 6 mėnesiams.
  • Po šio kurso galima toliau mokytis lietuvių kalbos B2 lygiu.
 

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!