knygos

 

 

Nesustok pusiaukelėje. A2 lygio lietuvių kalbos mokomoji knyga. / Irena Kruopienė, Laura Pociūtė-Grušienė. Vilnius, 2024, ISBN 9786099604855.

 

10 žingsnių. Lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems su rusų aiškinamąja kalba / Irena Kruopienė. Vilnius, 2023, ISBN 978-609-96048-3-1.

 

10 žingsnių. Lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems su anglų aiškinamąja kalba / Irena Kruopienė. Vilnius, 2023, ISBN 978-609-96048-4-8.

 

Lietuvių kalbos pradmenys. Basic Lithuanian / Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė, VU leidykla, Vilnius - 2022, ISBN 978-9986-19-999-1.

Knyga skirta A1 lygio studentams, kurie nori išmokti pagrindinių lietuvių kalbos žodžių ir frazių. Ji pritaikyta mokytis savarankiškai.

Maloniai kviečiame įsigyti  knygą. 

 

 

Lietuvių kalbos pratybos: lietuvių kalbos užduotys pradedantiems / Simona Mačėnaitė. Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, Vilnius - 2019, ISBN 978-609-96048-1-7. 

Lietuvių kalbos pratybos skirtos tiems, kas pradeda mokytis šios gražios kalbos ir ieško papildomų galimybių praktikuotis gramatikos, žodyno ir bendravimo užduočių. Pratybomis taip pat gali naudotis lietuvių kalbą šiek tiek pramokę studentai, norintys įtvirtinti ar pasikartoti lietuvių kalbos pradmenis.

 

 

 

Perženk slenkstį: lietuvių kalbos kursas pažengusiems / Irena Kruopienė. Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, Vilnius - 2018, ISBN 978-609-96048-0-0.

Ši knyga skirta tiems, kurie jau šiek tiek pramokę lietuvių kalbos ir įveikę A2 lygį, bet nori ir toliau mokytis mūsų senos ir gražios kalbos, plačiau susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija, įdomiais žmonėmis.

 

 

 

Tobulėkime. Trumpas lietuvių kalbos kursas mokantiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2015. 

 

 

Kazimieras Kuzavinis - kalbininkas ir pedagogas/ Gražina Akelaitienė, Liuda Kadžytė-Kuzavienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 2013, p. 240. ISBN 978-9955-20-437-4.

Tai prisiminimų knyga apie įvairialypę kalbininko ir talentingo pedagogo veiklą, šviesią ir ryškią gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėtojo asmenybę. Knygoje atsiskleidžia ir patys prisiminimų autoriai – XX a. šešto, septinto, aštunto ir devinto dešimtmečių studentai ir jų dėstytojai. Matome jų – to meto lituanistų – pastangas išlikti savimi, išsaugoti paveldėtas dvasines bei tautines vertybes.

 

 

10 žingsnių. Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė. Vilnius, 2009. - 166 p.

10 žingsnių - vadovėlis, skirtas pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Vadovėlį sudaro knyga, kurią sudaro 10 (žingsnių) skyrių ir kompaktinė plokštelė. Kiekviename skyriuje pateikiami bendravimo, gramatikos ir žodyno skyreliai. Išdėstyta medžiaga įvairaus pobūdžio užduotimis, kurios mokymosi procesą padaro lengvesnį ir įdomesnį. 

 

 

 

Lietuvių kalbos pradmenys. Basic Lithuanian / Genovaitė Kačiuškienė, Irena Kruopienė, VU leidykla, Vilnius - 2007, p. 28. ISBN 978-9986-19-999-1.

Knyga skirta A1 lygio studentams, kurie nori išmokti pagrindinių lietuvių kalbos žodžių ir frazių. Ji pritaikyta mokytis savarankiškai. 

 

 

 

Pasikalbėkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2007, p. 117. ISBN 978-9955-33-092-9.

 

 

 

 

Susipažinkime.Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems / Irena Kruopienė, Vilnius - 2007, p. 123. ISBN 978-9955-33-091-2.

 

 

 

Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai : mokslinė monografija / Genovaitė Kačiuškienė ; Šiaulių universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 181p. ISBN 9986-19-858-5.

Tai išsamus fonologinis vienos rytų aukštaičių – šiaurės panevėžiškių – tarmės prozodijos ir vokalizmo aprašas. Darbe naudojami instrumentiniai (spektriniai, oscilografiniai) tyrimai, statistiniai ir psichoakustiniai metodai padeda atsakyti į aktualius tarmės balsių redukcijos, kiekybės, fonemų inventoriaus ir kitus klausimus. Monografija yra skiriama visiems, kas domisi lietuvių kalbos tarmėmis, jų fonetinėmis ir fonologinėmis ypatybėmis.

 

 

Ištark... Taisyklingos tarties mokomoji knyga / Irena Kruopienė; Vilnius, Gimtasis žodis, 2004, 208 p. ISBN 9955-512-48-2.

„Ištark…“ – taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti atskirų kalbos garsų tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Taisyklingos tarties čia mokoma remiantis šiuolaikine kalbų dėstymo metodika. Knyga skiriama nelietuviškas mokyklas baigusiems studentams ir lietuvių kalbą studijuojantiems užsieniečiams. Ja gali naudotis ir nelietuviškų mokyklų dešimtų – dvyliktų klasių moksleiviai, taip pat suaugusiųjų mokymo centrų klausytojai.

Maloniai kviečiame įsigyti   knygą. 

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!