DOC. DR. GRAŽINOS AKELAITIENĖS PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

2005 m. kovo 10 d. tarptautinėje  mokslinėje  konferencijoje  Baltystyka jako filologia rodzima i filologia obea; pranešimas „Rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių deminutyvai: darybos tipai ir leksemų aktyvumas“ (Varšuva)

2005 m. 10 tarptautiniame baltistų kongrese pranešimas „Šaknies dves- žodžių semantika ir morfonologinė struktūra diachroniniu ir sinchroniniu aspektu“.

2005 m.tarptautinėje  konferencijoje Teksto lingvistika ir poetika pranešimas „Uteniškių ir vilniškių deminutyvai: darybos tipai ir leksemų vartojimo aktyvumas“ (Vilnius)

2006 m. pranešimas tarptautinėje konferencijoje Tautos vaizdas kalboje „Augalų pavadinimai ir kalbinės asociacijos etnolingvistiniu ir sociolingvistiniu aspektu“ (Šiauliai)

2007 m. tarptautinėje konferencijoje Baltų kalbų fonologijos ir akcentologijos problemos pranešimas „Gyvūnų pavadinimai ir kalbinės asociacijos“ (Vilnius)

2008 m. skaitytas pranešimas „Balsių kaitos tyrinėjimas nuo Danieliaus  Kleino iki šių dienų “ konferencijoje, skirtoje  D.Kleinui,Kanto universitete (Karaliaučius)

2009 m. tarptautinėje konferencijoje Baltų kalbų akcentologijos ir fonologijos problemos pranešimas Balsių kaita priebalsinių priesagų vediniuose (Vilnius)