PROF. DR. IRENOS KRUOPIENĖS PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

Lietuvių kalbos veiksmažodžių atvirosios šaknys// Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 1998, Vilnius: VU, 1998.

Kintamojo centro veiksmažodžių šaknys // Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2000, Vilnius: VU, 2000.

Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių šaknies struktūra // Veiksmažodžio raidos klausimai, Klaipėda: KU, 2000.

Creative Tasks for Training Correct Pronunciation // Radoša personība, Rīga: Kreativitātes centrs, 2003.

Lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknies galo fonotaktika // Valoda – 2003, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2003.

Mūšos upyno tarmė – P. Vileišio apysakaitės „Jons ir Aniutia“ kalbos pagrindas // Kauno Petro Vileišio vidurinė mokykla, Kaunas, 2003.

Lietuvių kalba nuotoliniu būdu: pirmieji žingsniai. Tarptautinė konferencija „New age – New Challenges: Traditions and innovations in Language Learning“. Vilnius, 2003. (su V. Kaladyte)

Taisyklingos tarties poreikių tyrimas // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2004.

Žurnalistų taisyklingos tarties poreikiai // LKI ir LKD seminaras kalbos redaktoriams ir žurnalistams, Vilnius, 2005.

„Vilniaus žinių“ kalba // Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2005.

„Vilniaus žinios“ ir bendrinės lietuvių kalbos plėtra // Vilniaus rotušė, 2005.

Elzės Rauduvaitės odė gimtajam kraštui ir jo žmonėms // Lietuvos rašytojų sąjunga, 2005.

Lietuvių bendrinės kalbos norminimo dalykai „Vilniaus žiniose“ // LKD 70–mečio mokslinė konferencija, Vilnius:VU, 2005.

Taisyklingos kalbos vartosena studentų akimis // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2006.

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) padėtis ir perspektyvos // Lituanistinio švietimo plėtra, Vilnius: TMID, 2007 (kartu su G. Kačiuškiene).

Tarminė autoriaus tapatybė Elzės Rauduvaitės ir Jono Meko raštuose // Europos studijos: dialektai ir kalbos politika, ŠU Humanitarinis fakultetas Europos studijų institutas, 2007.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007 (kartu su G. Kačiuškiene).

Žiniasklaidos darbuotojų tarties aktualijos // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, Lietuvių kalbos institutas, 2007.

Studentų požiūris į bendrinę kalbą, jos normų laikymąsi // Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija ir naujausi tyrinėjimai, Alytus: Šv. Benedikto gimnazija, 2007.

Moteriškos lyties asmenų giminystės pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda-2008, Daugavpils: DU, 2008 (kartu su J. Švambaryte-Valužiene ir G. Kačiuškiene).

Ilgųjų ir trumpųjų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2008 (kartu su G. Kačiuškiene).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Valodas skaòas un burti, to savstarpçjâs attieksmes, Rīga, 2008 (kartu su G. Kačiuškiene).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Creativity and Innovation in European Higher Education Area, Banská Bystrica: UMB FHV, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Motivation et tendances d‟apprentissage des langues étrangères par les adultes en Lituanie // Identités, citoyennetés et démocratie, 20 ans après, Charleroi: UT, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? // Fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Petras Vileišis - lietuvių kalbos puoselėtojas // Petro Vileišio 160-ųjų gimimo metinių minėjimas, Vilniaus rotušė, 2011 sausio 25 d.

Lietuvos regionų kultūrinė žiniasklaida ir kalba // Zinātniskie Lasījumi: Valoda - 2011, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2011.

Leksikos ypatumai Mykolo Karčiausko poezijoje // Zinātniskie Lasījumi: Valoda – 2012, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2012 (su G. Kačiuškiene)

Tarminis tapatumas lietuvių studentų akimis // Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Vilniaus universitetas, 2012 (su G. Kačiuškiene)

Ilgųjų ir trumpųjų raidžių rašybos veiksmažodžių šaknyse nuostatos Valoda–2013. Tarptautinė mokslinė  konferencija, Daugpilis: Daugpilio universitetas.