Lietuvių kalbos pažengusiųjų lygio kursas (B1 lygis)

Čia mes mokysimės:

  • bendrauti įvairiose žinomose ir netikėtose kasdienėse situacijose, diskutuoti, klausti ir atsakyti į klausimus asmeninėmis, darbo, mokslo ir laisvalaikio temomis, apibūdinti situaciją, paaiškinti priežastis, išsakyti nuomonę, siūlyti, palyginti, susitarti, reikšti jausmus ir pan.;
  • iš klausos suprasti pranešimų, pokalbių, komentarų, trumpų pasakojimų esmę, kai kalbama aiškiai kasdienėmis, darbo, mokslo, laisvalaikio temomis, suprasti pagrindines radijo ar televizijos laidų mintis, kai kalbama aiškiai ir nelabai greitu tempu;
  • skaityti tekstus kasdienėmis, darbo, mokslo ir laisvalaikio temomis ir suprasti įvykių, žmonių gyvenimo, santykių ir jausmų aprašymų esmę ar svarbias detales, rasti, suprasti ir įvertinti reikiamą informaciją;
  • rašyti nesudėtingus aiškios sandaros (įžanga, dėstymas, išvados)  rišlius tekstus žinomomis temomis, asmeninius ir oficialius laiškus, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, pateikti pavyzdžių, apibūdinti įvykius, nuomones, charakterius ir pan.
  • Čia mokysimės tinkamai vartoti įvairias gramatikos formas (daiktavardžių, įvardžių, būdvardžių linksnius, veiksmažodžių laikus ir nuosakas). Mokysimės atpažinti ir parinkti  dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių formas,  tinkamai vartoti teksto siejimo priemones ir pan. Mokydamiesi naujų žodžių, plėsime savo žodyną įvairiomis temomis. Visų šitų dalykų mokysimės 30 akademinių valandų, atliksime įvairias kalbėjimo,skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal prof. dr. Irenos Kruopienės parengtą mokomąją medžiagą Perženk slenkstį.

Papildoma informacija 

Kursų trukmė: 30 akademinių valandų
Kursų vieta: Gedimino pr. 26, Vilnius
Registracija: internetu, el. paštu info@lingualit.lt arba atvykus į institutą. Registracijos mokestis 29 EUR (100,131 LT). Registracijos mokestis turi būti apmokėtas iki pirmos kursų dienos. Registracijos mokestis negrąžinamas.

Kursų kaina:

Maža grupė (iki 5 studentų). Bendra kursų kaina: 240 EUR (828,67 LT). Į bendrą kursų kainą įskaičiuotas registracijos mokestis, kursų medžiaga, 30 akad. val. darbo su dėstytoja Daina. 

 

Artimiausi kursai

KURSAS    PRADŽIA              PABAIGA          TVARKARAŠTIS       LAIKAS           KAINA         GRUPĖ 
B1 Gegužės 5 d.  Birželio 23 d.  II ir IV 17.00-18.30  240 EUR Formuojama