Dieveniškių krašto bibliotekos pasidalijo vasarą vykusios akcijos dalyvių surinktas knygas

Šių metų vasarą Lietuvių kalbos draugija kartu su Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA ir Mokslo ir enciklopedijų centru buvo surengusi akciją „Knygos Dieveniškių krašto vaikams".


Džiaugiamės, kad akcijos dalyvių padovanotos knygos rado vietą Dieveniškių krašto bibliotekose.


Linkime malonaus skaitymo!