VERTYBĖS

  • Kokybė – esame reiklūs sau ir studentams, siekiame, kad mokymas(is) būtų efektyvus, naudingas ir patrauklus.
  • Rūpestingumas – rūpinamės savo studentais ir siūlome jų poreikius atitinkančius sprendimus, palaikome ir gerbiame vieni kitus, tausojame aplinką ir globojame silpnesnius, nes mums rūpi, kaip gyvename ir kaip gyvensime rytoj. 
  • Atvirumas – mūsų institute laukiamas kiekvienas, nesvarbu, iš kurio pasaulio kampelio bebūtų. Tikime, kad artimesnis įvairių kultūrų pažinimas, tarpkultūrinė komunikacija padeda kurti atvirą, draugišką, tolerantišką visuomenę.
  • Lietuvybės puoselėjimas – supažindiname su Lietuvos kultūra, istorija, literatūra, menu, organizuojame įvairius kultūrinius renginius, kūrybines dirbtuves, rengiame parodas. 
  • Kūrybingumas – nuolat ieškome naujų ir patrauklių mokymo(si) būdų, vertiname ir skatiname kūrybingas idėjas ir iniciatyvas. 

VIZIJA

Tapti kalbų mokymo ir Lietuvos kultūros reprezentacijos židiniu Lietuvoje ir pasaulyje.

TIKSLAI

Puoselėti lietuvių kalbą ir kelti jos prestižą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Tobulinti viešosios sakytinės ir rašytinės kalbos raišką, skatinti taisyklingos kalbos vartoseną.

Padėti lietuviams išeiviams išsaugoti gimtąją kalbą ir tautinę savimonę, o užsieniečiams – įveikti kalbos barjerą.

Padėti lietuviams išmokti užsienio kalbų ir įveikti užsienio kalbos barjerą.

Palaikyti, kurti ir skleisti Lietuvos istoriją, kultūrą ir bendradarbiauti su jos kūrėjais.

Skleisti ir padėti taikyti mokymosi visą gyvenimą principą.

Plėtoti tarpkultūrinius ryšius.

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!