Sveikiname su gražia sukaktimi

Nuoširdžiausiai sveikiname akad. prof. habil. dr. Bonifacą Stundžią gražios sukakties proga ir linkime kūrybinės sėkmės, laimės ir tikro gyvenimo džiaugsmo.