agnė aleksaitė

Interesai

Lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas, etnolingvistika, naujažodžiai, stilistika, žodžių daryba, interneto lingvistika.

Išsilavinimas
2015 metais su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademiją ir įgijo dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

2017 metais su pagyrimu baigė VDU Švietimo akademiją ir įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį.

2017 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje. 2019 m. doktorantė gavo Lietuvos mokslo tarybos paramą už akademinius pasiekimus.

2022 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Disertacijos tema – „Lietuvių kalbos naujažodžių daryba (2011–2019 m. Naujažodžių duomenyno pagrindu)“. Disertacijos vadovė –  dr. Daiva Murmulaitytė.

Mokslo veikla (publikacijos, pranešimai konferencijose, stažuotės)
Paskelbta 10 mokslo straipsnių (1 straipsnis su bendraautore) recenzuojamuose leidiniuose „Bendrinė kalba“, „Linguistica Lettica“, „Lituanistica“, „Scientific Bulletin“ ir 12  mokslo populiarinamųjų straipsnių žurnale „Gimtoji kalba“ (3 straipsniai su bendraautore).

Mokslininkės tyrimai pristatomi tarptautinėse mokslinėse konferencijose (skaityta 10 pranešimų, iš kurių 4 – su bendraautorėmis), aktyviai skaitomos viešosios paskaitos ir pranešimai, publikuojami interviu.

Nuo 2013 m. mokslininkė yra nuolat pildomo „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno“ bazės tvarkytoja ir rengėja (prieiga internete: https://ekalba.lt/naujazodziai). Duomenyno sudarytoja – dr. Rita Miliūnaitė.

Nuo 2018 m. rugsėjo doktorantė kartu su kitais mokslininkais yra atsakinga už ES struktūrinių fondų projekto „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006) e. paslaugos „E. patarimai“ dalies „Žodžių darybos vedlys“ ir „Kalbos patarimai“ kūrimą.

 

Patirtis

Nuo 2021 m. iki dabar Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA lietuvių kalbos dėstytoja (lietuvių kalbos dėstymas užsieniečiams). Lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas grupėse, individualiai, nuotoliniu būdu. Kursų užduočių kūrimas.

Nuo 2019 m. iki dabar Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA lietuvių kalbos dėstytoja (lietuvių kalbos vasaros kursai vaikams)

2015-01-15–2015-03-15 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Maironio lituanistinėje mokykloje (Lemontas, JAV)

2013 m. iki dabar Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja

Specializuotos lietuvių kalbos pamokos vaikams 

„Kas kuria naujažodžius ir kodėl jų reikia?“. – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2022 m. gegužės 9–12 d. (paskaitų ciklas). Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektas „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“.

„Skaitmeninės lietuvių kalbos mokymo(si) priemonės“. – Jurbarkas, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 2019 m. gegužės 3 d.

„Šiuolaikinė visuomenė ir lietuvių kalba“. – Joniškis, Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2019 m. kovo mėn. 19 d.

„Lietuvių kalba virtualioje erdvėje: skaitmeniniai ištekliai ir mokomieji žaidimai“. – Vilnius, Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, 2018 m. kovo 22 d.

„Pirmųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų apžvalga“. – Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VII“, 2018 m. kovo 9 d.

Projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ dalies „Mokinių apklausos apie lietuvių kalbos leksiką (2015 m.)“ rezultatų pristatymas. – Vilnius, Antakalnio gimnazija, 2015 m. lapkričio 20 d.; Vilnius, „XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2016“, 2016 m. vasario 5 d.; Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VI“, 2017 m. kovo 24 d.

Kalbos

Lietuvių – gimtoji, anglų – labai gerai, rusų – pagrindai.

Asmeninės savybės

Komunikabili, nuoširdi, atkakli, atidi, darbšti, atsakinga, kūrybinga, įžvalgi, imli naujovėms