Dalia Dastikienė

lietuvių kalbos dėstytoja

Interesai

Lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas, neformalusis švietimas.

Išsilavinimas

1979-1984 m. Vilniaus universitetas, įgyta lietuvių kalbos ir literatūros specialybė, pripažinta filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.

Pedagoginė patirtis

 • nuo 2018 m. rugsėjo iki dabar – Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA dėstytoja.
 • 2017-2018 m. Kauno Valdorfo mokyklos ir Kauno suaugusiųjų mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja.
 • 2008-2016 m. Kauno M. Mažvydo, vėliau naujai įkurtos Kauno Valdorfo mokyklos lietuvių k. mokytoja.
 • 1994-2010 m. Kauno mechanikos mokykla, lietuvių k. , nuo 1998 m. - vyr. mokytoja.
 • 1988-1993 m. Maironio literatūros muziejus, vyr. mokslinė bendradarbė ir V. Kudirkos vidurinė mokykla, lietuvių k. mokytoja.
 • 1986-1988 m. KPI, Automatikos f-tas, laborantė su aukštuoju išsilavinimu.
 • 1985-1986 m. B. Sruogos sodyba – biblioteka, bibliotekininkė.
 • 1984-1985 m. Kauno Palemono vid. m-kla, lietuvių kalbos mokytoja.

Kvalifikacijos kėlimas

 • 2016.10.16 Dirbantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą (Ž. Meškėlienė, V. Truskauskienė), 2 a. val.,
 • 2016.08.30 Pradedantiems dirbti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą ( I. Visockienė, A. Kibildienė), 2 a.val.,
 • 2016.03.18 Probleminis mokymas -galimybė užmegzti ryšį su šiandieniniu mokiniu, lituanistų respublikinė konferencija, 6 a. val.,
 • 2016.01.15-19 Apie mokytojo ir auklėtojo profesiją (pagal R. Šteinerio paskaitas), 26,5 a.val.,
 • 2015.09.25 Komunikacinių gebėjimų ugdymas gimnazijos klasėse (D. Visockienė), 6 a.val.,
 • 2015.03.17 Dešimt žingsnių egzamino link, 6 a.val.,
 • 2015.12.21 Ugdytojo pagalba vaikui. Kuriant saugų prieraišumą, 5 a.val.,
 • 2014.12.10-15 Ugdymo turinio projektavimas išlaikant dermę tarp Valdorfo pedagogikos ypatumų ir BP reikalavimų,12 a.val.,
 • 2013.02.18-22 Vaiko stebėjimo metodika ir praktika, 32,5 a.val.,
 • 2013.10.26-29 Dvylika pojūčių- stebėjimo ir meditacijos pagrindai, 28 a.val..

Kalbos 

Lietuvių – gimtoji, rusų, anglų – labai gerai.