Dovilė Sailly

direktorės pavaduotoja

Kalbos ir kultūros institute LINGUA LITUANICA dirba nuo 2008 metų. Direktorės  pavaduotoja yra tiesiogiai pavaldi instituto direktorei, vykdo jos įsakymus, nurodymus, pavaduoja direktorę ir jai atstovauja.

 

 

 

 

 

 Pareigos ir veikla:

 • planuoja instituto veiklas, priemones ir jų įgyvendinimą, rengia ataskaitas bei planus,
 • teikia pasiūlymus direktorei dėl instituto veiklos tobulinimo,
 • rengia ir vykdo pavestus projektus bei kitas užduotis, organizuoja ir kontroliuoja instituto darbuotojų veiklą,
 • informuoja direktorę apie institute vykdomų projektų ir kitų užduočių įgyvendinimo eigą, kontroliuoja vykdomų projektų preliminarių ir faktinių išlaidų sąmatų parengimą ir pateikimą,
 • inicijuoja naujus projektus ir veiklas, atitinkančias instituto veiklos pobūdį,
 • gautas žinias mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose  perteikia kitiems instituto darbuotojams ir pritaiko  instituto veikloje. 

Išsilavinimas

2013 m. baigė Vilniaus universiteto Paslaugų vadybos ir marketingo studijų programą ir įgijo VADYBOS magistro kvalifikacinį laipsnį.
Magistro darbo tema „Lietuvoje teikiamų nuotolinio mokymo paslaugų būklės ir jų kokybės vertinimas“. Darbo vadovas doc. dr. V. Kindurys.

2010 m. įgijo VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO BAKALAURO kvalifikacinį laipsnį (ISM vadybos ir ekonomikos universitetas). Darbo vadovas J. Gavėnas.
Bakalauro darbo tema  „Nuotolinio mokymo paslaugų įvedimo į Lietuvos rinką strategijos formavimas“

Stažuotės, kvalifikacijos kėlimas

 • Viešieji pirkimai praktikams 2016“ (Confinn)
 • 2015  „Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis“ (Lietuvos viešojo administravimo institutas) 
 • 2014 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“ (UAB Saugaus darbo centras) 
 • 2014 Turizmo problematika Lietuvoje“ (doc. dr. A. Mačerinskienė (VU) ir Rasuolė Andrulienė Turizmo plėtros instituto direktorė).
 • 2013 Finansavimo verslui pritaraukimas (Rokas Tamošiūnas, Open Coffee Club Vilnius vadovas)
 • 2013 Baltijos konferencija Estijoje. Aptartos verslumo ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, nagrinėtos Baltijos regiono aplinkosaugines problemos. Seminarus vedė Estijos Aplinkos ministrė Silver Vahtra, Mihkel Kangur iš Talino universiteto, Erik Terk ir Silja Lassur iš Estijos instituto, Alari Purju iš Talino Technologijų universiteto, Johanna Laurila iš HELCOM, Mikko Klang, Rauno Parras ir kiti.
 • 2013 „Viešųjų ryšių akademija“ (JCI)
 • 2012 Projektų valdymas (Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai)
 • 2012 LiMA mokymai Druskininkuose Šiuolaikinės rinkodaros metamorfozės“. ISM Executive School ir LiMA praktikos diena su TEO.
 • 2012  „Svajonė – pirmas pardavimų sėkmės žingsnis“ (G. Ignatavičius, Mokymų akademija direktorius)
 • 2011  Verslumo akademija“ (JCI)
 • 2011 „Prekinių ženklų valdymas“ (J. Gavėnas, ISM lektorius)
 • 2011 Efektyvi reklama (Rokas Žilys, Reklamos agentūros RZ Kūrybos direktorius)
 • 2010 El. Komercija – nuo idėjos iki veikiančio el. verslo (Andrius Čepkus, UAB „digitouch!” direktorius ir bendrasavininkas, VšĮ „Verslo ir lyderystes akademija“ treneris)
 • 2010 „Apklausų sudarymo principai“ (L. Turauskas, ISM lektorius)
 • 2010 Komandos formavimas ir motyvavimas (Justina Vasilevičiūtė, „Triple A“ trenerė)

Kalbos 

Lietuvių kalba – gimtoji, anglų, rusų – labai gerai. 

Asmeninės savybės

Siekianti tikslo, iniciatyvi, planuojanti, pastabi, atsakinga, patarianti, nukreipianti, bendradarbiaujanti, kūrybinga, pozityvi, teisinga, tolerantiška.