Rita Urnėžiūtė

Moksliniai interesai

Kalbos kultūra, vertimo kritika, dialektologija

Išsilavinimas

1986 m. Gautas diplomas, suteikta filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija (Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas)

Mokslo veikla (publikacijos, pranešimai konferencijose, stažuotės)
Skaityti pranešimai dialektologų konferencijose Šiaulių universitete 1999 ir 1998 m., Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto rengiamoje Jono Jablonskio konferencijoje 2003 m. Pranešimų pagrindu parengti straipsniai publikuoti Kalbotyroje (Kodų kaita joniškiečių šnekamojoje kalboje. Kalbotyra XLVII (1), 131–142) ir rinkiniuose: Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004; Reklamos kalba. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004.

Profesinė patirtis

2008 m.  iki dabar Kalbos ir kultūros instituto lektorė

2000 m.  iki dabar „Gimtosios kalbos“ žurnalo red. grupės vedėja vyr. redaktorė          (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

1996–2000 vyr. redaktoriaus pavaduotoja (SP UAB „Gimtoji kalba“)

1996–1999 kalbotyros krypties doktorantė (Vilniaus universitetas)

1992–1996 vyr. redaktoriaus pavaduotoja (Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcija)

1990–1992 redaktorė (Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcija)

1988–1989   Lietuvių kalbos laborantė „Mūsų kalbos“ redakcijoje  (Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto katedra)

1986–1988 mokyklų grupės instruktorė; lietuvių kalbos mokytoja (LLKJS Vilniaus RK, Vilniaus r. Rastinėnų aštuonmetė mokykla)

Kita veikla

Darbas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisėje. 

Asmeninės savybės

Artistiška, atkakli, aktyvi, atidi, darbšti, atsakinga, energinga, išradinga, kūrybinga, įžvalgi.