Gardine įamžintas lietuvių kalbos patriarchas Jonas Jablonskis

Lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine kvietimu prof. dr. Irena Kruopienė (LINGUA LITUANICA instituto direktorė) dalyvavo atminimo lentos Jonui Jablonskiui atidengimo ceremonijoje. 1912–1914 metais Jonas Jablonskis gyveno Gardine ir dėstė lotynų ir graikų kalbas Berniukų gimnazijoje. Ant buvusios gimnazijos pastato stilingai įrengtoje atminimo lentoje baltarusų ir lietuvių kalbomis parašyta: ‚‚Didysis lietuvių kalbininkas, kalbos ugdytojas ir normintojas, bendrinės lietuvių kalbos gramatikos sudarytojas, 1912–1914 metais dėstė Gardino berniukų gimnazijoje lotynų ir graikų kalbas‘‘.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos generalinei konsulei Aušrai Černevičienei, konsulei Salomėjai Jankauskienei ir visiems konsulato darbuotojams už nuoširdžią, šiltą ir labai svarbią šventę.

 https://urm.lt/default/lt/naujienos/gardine-pagerbtas-garsiojo-kalbininko-jono-jablonskio-atminimas