GERAI MOKANČIŲJŲ LYGIO LIETUVIŲ KALBOS KURSAS (C1)

Gerai mokančiųjų lygio lietuvių kalbos kursas skirtas tiems, kas norėtų patobulinti savo kalbą ir pasiekti C1 (gero mokėjimo) lygį.  Atliksime įvairias kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal prof. dr. Irenos Kruopienės ir Dainos Balčienės parengtą mokomąją medžiagą Tobulėkime ir įvairius papildomus šaltinius (straipsnius, žinynus, žodynus ir pan.). Būdami kartu mes mokysimės:

  • bendrauti laisvai ir spontaniškai, parinkti ir vartoti įvairius posakius,  kalbėti socialinėmis ir profesinėmiss temomis,  formuluoti idėjas ir nuomones, sieti savo ir pašnekovų nuomones, išsamiai apibūdinti sudėtingus reiškinius,  išskirti specifinius aspektus, apibendrinti ir pateikti išvadas;
  • iš klausos suprasti išplėtotą ne tik labai aiškios sandaros kalbą, bet ir tokią, kai struktūrinių dalių ryšiai tik numanomi;
  • skaityti ir  suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus ir  potekstę, suprasti specialius straipsnius ar ilgesnes technines instrukcijas;
  • rašyti įvairius tinkamos struktūros tekstus ir išsamiai išdėstyti savo požiūrį, aprašyti sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti svarbiausius dalykus.
  • Čia mes mokysimės tinkamai vartoti  įvairias gramatines, sintaksines ir  meninės raiškos priemones, tinkamai sieti sakinius ir pastraipas, tobulinsime kalbos kultūrą. 

 

 

 

REGISTRACIJA: C1 lygio studentams rekomenduojame studijuoti individualiai, bet formuojame ir mažas grupes. Dėl šiuo metu formuojamų grupių prašome kreiptis el. paštu info@lingualit.lt.

TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite, mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!