įvyko instituto posėdis

Gegužės 31 d. Kalbos ir kultūros institute vyko posėdis, kurio metu metu buvo aptarti pirmojo ketvirčio rezultatai, mokomosios medžiagos tobulinimai, nauji mokymosi metodai. 

Dėkojame UAB „Markizetė“ už skanėstus.