įvyko instituto posėdis

Sausio 15 d. įvyko instituto posėdis, kuriame buvo aptarta 2015 m. veikla ir pasiekimai: 

 

mokslinė veikla

 • Išleista mokomoji knyga „Susipažinkime“ rusų kalba.
 • Lapkričio 19 d. Mykolo Romerio universitete vykusiuose dėstytojų kvalifikacijos kursuose prof. dr. Irena Kruopienė vedė seminarą „Akademinė dėstytojo kalba“.
 • Spalio 28-31 d. vyko tarptautinis baltistų kongresas. Jame dalyvavo prof. dr. Irena Kruopienė ir prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė.
 • Rugsėjo 14-18 d. prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė dalyvavo Šiaurės Kipro Turkų Respublikos Rytų Viduržemio jūros universitete (Eastern Mediterranean University – EMU) vykusiame VIII tarptautiniame dialektologų ir geolingvistų draugijos (SIDG) kongrese.
 • Kovo 13 d. konferencija – „Gimtoji kalba mokykloje“ (dalyvavo prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė).
 • Sausio 30 d. tarptautinė mokslinė konferencija Daugpilio universitete (dalyvavo prof. dr. Irena Kruopienė).
 • Spalio 28-31 d. vyko tarptautinis baltistų kongresas. Kalbos ir kultūros institutas jį parėmė.

Lietuvos piliečių mokymas

 • Suorganizuoti mokymai Europos parlamento vertėjams.
 • Suorganizuoti Sakytinės lietuvių kalbos kursai.
 • Įvyko Praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai.
 • Mykolo Romerio universitete vykusiuose dėstytojų kvalifikacijos kursuose prof. dr. Irena Kruopienė vedė seminarą „Akademinė dėstytojo kalba“.
 • Suorganizuoti užsakomieji kursai.

užsienio piliečių mokymas

 • Įvyko Vasaros stovykla.
 • Įvyko Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai suaugusiems ir vaikams.

Kultūriniai renginiai

 • Surengtas šventinis renginys „Kalėdų belaukiant...“
 • LINGUA LITUANICA kartu su Lietuvių kalbos draugija ir LMTA Pelesoje (Baltarusijos Respublika) rengė popietę „Aš gyvas kalboje“.
 • Surengta gimtadienio šventė, kuri įvyko kovo 6 d. vyninėje „La Boheme".
 • Gardino menininkų parodos atidarymas ir eksponavimas institute.
 • Įvyko kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke.
 • Savaitgalis su lietuvių kalba – Vasaros stovykla. Jos dalyviai dalyvavo įvairiose kultūrinėse veiklose.
 • Šiuo metu institute eksponuojama Povilo Kuprio paroda. 
 • Šiuo metu institute eksponuojamos dvi naujos parodos: Mortos Mieželytės paroda „Meditacijos“ ir Laimos Mieželienės paroda „Akvarelės miniatiūros“.