Įvyko LINGUA LITUANICA posėdis

Sausio 10 d. įvyko LINGUA LITUANICA posėdis, kurio metu pristatyta metinė ataskaita. 2013 metai Kalbos praktikos centrui buvo sėkmingi ir gausūs renginiais. Štai keletą jų:

Įgyvendintas projektas Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija

Kalbos praktikos centras LINGUA LITUANICA sėkmingai įgyvendino projektą Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija. Projekto tikslas – tradicinį mokymo turinį keisti mišriuoju ir ugdyti trečiųjų šalių piliečių savarankiško mokymosi ir dalykines kompetencijas. Taikyti lankstesnes ir įvairesnes programas, suteikti daugiau galimybių rinktis, skatinti naujoves ir taip gerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją. Projekto metu trečiųjų šalių piliečiai buvo kviečiami dalyvauti šiuose kursuose: Bendrasis lietuvių kalbos e. mokymosi kursas (100 akad. val.), LR Konstitucijos pagrindų e. mokymosi kursas (75 akad. val.), Konfliktų valdymo pagrindų e. mokymosi kursas (56 akad. val.), Lietuvos kultūros pagrindų e. mokymosi kursas (60 akad. val.), E. paslaugų trečiųjų šalių piliečiams e. mokymosi kursas (40 akad. val.). Kursuose dalyvavo apie 260 dalyvių. Nuoširdžiai dėkojame visam  LINGUA LITUANICA kolektyvui prisidėjusiam prie šio projekto įgyvendinimo.

Įvyko Praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai

LINGUA LITUANICA 2013 metais (balandžio ir lapkričio mėnesiais) surengė Praktinius lietuvių kalbos redagavimo kursus, kuriuose dalyvavo 140 dalyvių iš skirtingų institucijų: Valstybės ligonių kasos, Europos centrinio banko, Lietuvos banko, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos, LR Ryšių reguliavimo tarnybos, LR Užsienio reikalų ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Nacionalinio muziejaus LDKVR, LR Finansų ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, LR Konstitucinio Teismo, LR Ūkio ministerijos, LR Ministro Pirmininko tarnybos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir kt. Didelė lankytojų dalis į kursus atvyko nebe pirmą kartą.

Suorganizuoti mokymai Europos Parlamento vertėjams ir redaktoriams

Kalbos praktikos centras LINGUA LITUANICA surengė vaizdo konferenciją Europos Parlamento vertėjams ir redaktoriams. Konferencijos tema - Administracinių tekstų redagavimas.Seminarus vedė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (VGTU ir LKI) ir Rita Urnėžiūtė (Gimtosios kalbos žurnalo vyriausioji redaktorė).

LINGUA LITUANICA dalyvavo ir pranešimus skaitė septyniose mokslinėse konferencijose

Rugsėjo 26-27 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija Tarmės–Europos tautų kultūros paveldas, skirta tarmių metams. LINGUA LITUANICA dėstytoja prof. Genovaitė Kačiuškienė skaitė pranešimą Šiaurės panevėžiškių tarminės nuostatos: sociolingvistinis tyrimas.  Spalio 25 d. vyko Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė LINGUA LITUANICA profesorė Irena Kruopienė ir profesorė Genovaitė Kačiuškienė. Konferencijos tema – Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos.Rugsėjo 25-26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija Vienijanti įvairovė, kurioje dalyvavo LINGUA LITUANICA centro direktorė prof. dr. Irena Kruopienė. Konferencijoje nagrinėtos įvairios su kalbų reikšme susijusios temos. Diskusijose dalyviai aptarė kalbų reikšmę mobilumui, darbui, aktyviam pilietiškumui, informacinių ir ryšio technologijų naudojimą mokantis kalbų, dalijosi kalbų mokymo patirtimi, diskutavo apie vertimo žodžiu ir raštu reikšmę aktyviam pilietiškumui. Balandžio 20 d. Vilniuje, viešbutyje Panorama įvyko projekto Virtuali trečiųjų šalių piliečių  akademija baigiamoji konferencija. Konferencijoje dalyvavo projekto vykdytojai (LINGUA LITUANICA ir BETI), jų svečiai, projekto dalyviai ir partneriai.

Suorganizuoti šeši kultūriniai renginiai

Balandžio 8 d. įvyko menininkės ir fotografės Evelinos Matusevičiūtės - Tamkvaitienės parodos atidarymas. Lapkričio mėnesį LINGUA LITUANICA  studentai ir dėstytojai aplankė  Viešpaties Apreiškimo vienuolyną. Seserys papasakojo vienuolyno istoriją, parodė bažnyčią, vaišino skania arbata. Lapkričio 21 d. įvyko kultūrinis renginys, skirtas pagerbti garsų rusų kino režisierių Andrėjų Tarkovskį. Minėjime dalyvavo žinomi fotografai, poetai, režisieriai.Į renginį atvyko ir Kultūros paveldo departamento atstovai. Gruodžio 12 d. įvyko dailininkės Valdonijos Karaliūnienės parodos atidarymas.

Suorganizuotas LINGUA LITUANICA gerumo mėnuo

Visą spalio mėnesį Kalbos praktikos centre LINGUA LITUANICA vyko akcija Spalis - LINGUA LITUANICA gerumo mėnuo. Akcijos metu studentai, dėstytojai ir draugai aukojo pinigus gyvūnų globos organizacijai. Buvo surinkta net 1844 Lt! Lapkričio 8 d. LINGUA LITUANICA kartu su studentais aplankė Tautmilės prieglaudėlę ir padovanojo surinktus pinigus. 

Pasidžiaugus nuveiktais darbais LINGUA LITUANICA dėstytojai dalinosi idėjomis apie naujausius mokymo metodus. Taip pat daruotojams suorganizuoti mokymai apie modernių technologijų taikymą darbe.

LINGUA LITUANICA posėdis