Kalbos komisija pritarė atnaujintiems lietuvių kalbos mokymo turinio aprašams

   2016 m. birželio 17 d. Kalbos komisija posėdyje pritarė atnaujintiems (A1, A2, B1, B2) ir parengtiems naujiems (C1, C2) lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašams.

  Aprašai „Lūžis“ (A1), „Pusiaukelė“ (A2), „Slenkstis“ (B1), „Aukštuma“ (B2), C1C2 – parengti ir atnaujinti Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros mokslininkių, pakoreguoti pagal Komisijos ekspertų ir pakomisių narių pastabas.