MOKANČIŲJŲ LYGIO LIETUVIŲ KALBOS KURSAS (B2 LYGIS)

Kursas    Pradžia    Pabaiga            Tvarkaraštis    Grupė               Kaina         Aiškinamoji kalba  
B2 Kovo 1 d.   Gegužės 24 d.    II,IV 17.00-18.30             Formuojama 250 Eur Lietuvių

Mokančiųjų lygio lietuvių kalbos kursas skirtas tiems, kas norėtų patobulinti savo kalbą ir pasiekti B2 (Aukštumos) mokėjimo lygį.

Čia mes mokysimės:

  • gana laisvai ir spontaniškai bendrauti,  dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę, aiškiai ir išsamiai apibūdinti įvairius dalykus, kurie susiję su mūsų interesais, paaiškinti savo požiūrį, pateikti įvairių nuomonių pranašumus ir trūkumus;
  • iš klausos suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis, suprasti filmų, TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus esmę;
  • skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras autoriaus požiūris ir nuomonė, suprasti neilgo šiuolaikinės prozos kūrinio esmę;
  • rašyti aiškų detalų tekstą įvairiomis temomis ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais. rašyti rašinį ar ataskaitą,  pateikti duomenis, nurodyti priežastis,  rašyti laiškus ir nuosekliai išdėstyti įvykius.
  • Čia mes mokysimės tinkamai vartoti  įvairias gramatikos konstrukcijas, veiksmažodines dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių formas,  tinkamai vartoti teksto siejimo priemones ir pan. Mokydamiesi ne tik naujų žodžių, bet ir vaizdingosios leksikos plėsime savo žodyną įvairiomis temomis. Visų šitų dalykų mokysimės 50 akademinių valandų, atliksime įvairias kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal prof. dr.  Irenos Kruopienės ir Dainos Balčienės parengtą mokomąją medžiagą Tobulėkime.

Papildoma informacija 

Kursų trukmė: 50 akademinių valandų
Kursų vieta: Gedimino pr. 26, Vilnius
Registracija: internetu, el. paštu info@lingualit.lt arba atvykus į institutą. Registracijos mokestis 50 EUR. Registracijos mokestis turi būti apmokėtas iki pirmos kursų dienos. Registracijos mokestis negrąžinamas.