Lietuvių kalbos ir kultūros centras Gruzijoje

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA kviečia susipažinti su Lietuvių kalbos ir kultūros centru Gruzijoje. 2012 m. spalio mėnesį Gruzijos technikos universitete atidarytas Lietuvių kalbos ir kultūros centras. Jame Gruzijos aukštųjų mokyklų studentai gali mokytis lietuvių kalbos nemokamai. Didelis dėmesys kreipiamas ir kalbos mokymui, ir šalityrai (krašto pažinimui, nacionalinei kultūrai, papročiams, tradicijoms). Centre įkurta lietuviška biblioteka, joje sukaupta daug grožinės, mokslinės, metodinės ir pažintinės literatūros. Lietuvių kalbos ir kultūros centre organizuojamos parodos, konferencijos, seminarai, susitikimai su garsiais Lietuvos ir Gruzijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjais, rengiami svarbių Lietuvos istorijos datų minėjimai, Centro studentai dalyvauja įvairiuose edukaciniuose ir kultūriniuose projektuose tiek Lietuvoje, tiek Gruzijoje.

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA linki sėkmingų bendrų projektų ateityje!