įvyko praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai

Balandžio 28-29 d. Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA rengė Praktinius lietuvių kalbod redagavimo kursus.
 
 
Paskaitas skaitė garbingi lektoriai: prof. habil. dr. Kazimieras Župerka – Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorius, doc. dr. Rasuolė Vladarskienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėja, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, Aurelija Dvylytė – VLKK Bendrojo skyriaus vedėja, prof. dr. Irena Kruopienė – Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA direktorė. Nuoširdžiai dėkojame lektoriams!
 
Dėkojame UAB „Markizetė“ už staigmenėles lektoriams ir kursų dalyviams.