Kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos viktorinoje!

Kviečiame dalyvauti antrojoje internetinėje Lietuvių kalbos draugijos viktorinoje. Šiandien, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, prisiminkime ir pasikartokime, ką žinome apie savo kalbą ir literatūrą, apie savo rašytojus ir kultūros žmones.  Linkime sėkmės visiems viktorinos dalyviams.

Viktorina