Po susitikimo Prezidentūroje – trys nemokamos vietos karo pabėgėliams

Š. m. spalio 8 d. LR Prezidentūroje Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA vadovė prof. dr. Irena Kruopienė dalyvavo diskusijoje dėl karo pabėgėlių.

Kalbos ir kultūros institutas atsižvelgdamas į vis didėjančią pabėgėlių krizę ir kitas LR Prezidentūroje aptartas pabėgėlių mokymo problemas, praneša, kad nuo 2016 m. sausio mėn. į lietuvių kalbos pradedančiųjų (A1) lygio grupę planuoja priimti tris karo pabėgėlių statusą turinčius žmones.