Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ Vienos pokylis

Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA skyrė paramą Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ rengiamam Vienos pokyliui. Jo metu suaukotos lėšos bus skiriamos Ukrainos žmonėms bei organizacijoms. Pokylyje dalyvavo instituto įkūrėjos doc. dr. Irena Kruopienė ir prof. Genovaitė Kačiuškienė, direktorės pavaduotoja Dovilė Sailly.