Susitikimas su Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generaline direktore

Birželio 18 d. Kalbos ir kultūros institute LINGUA LITUANICA lankėsi Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė. Viešnia papasakojo apie fondo veiklą, jo remiamas lituanistinio švietimo iniciatyvas. Su Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininke prof. Genovaite Kačiuškiene ir kitais draugijos atstovais kalbėtasi apie Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premijos ir Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės premijos reikalus. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvių kalbos draugijos tarybos narė, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA direktorė prof. Irena Kruopienė, valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė, Panevėžio skyriaus pirmininkė Birutė Goberienė, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktorius Artūras Totilas.