Vienijanti įvairovė

2013 m. rugsėjo 25-26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija Vienijanti įvairovė, kurioje dalyvavo LINGUA LITUANICA instituto direktorė prof. dr. Irena Kruopienė. 


Konferencijoje nagrinėtos įvairios su kalbų reikšme susijusios temos. Diskusijose dalyviai aptarė kalbų reikšmę mobilumui, darbui, aktyviam pilietiškumui, informacinių ir ryšio technologijų naudojimą mokantis kalbų, dalijosi kalbų mokymo patirtimi, diskutavo apie vertimo žodžiu ir raštu reikšmę aktyviam pilietiškumui.