Viešnagė Viešpaties Apreiškimo vienuolyne

Seserys Aurelija ir Paola pakvietė Lingua Lituanica studentus ir dėstytoją į Viešpaties Apreiškimo vienuolyną, kuriame jos gyvena. Seserys papasakojo vienuolyno istoriją, parodė bažnyčią, vaišino skania arbata.


Dėkojame už šiltą viešnagę.